Την άμεση ενεργοποίηση του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοαπασχολουμένων προτείνει η ΕΣΕΕ.

Επιστολή στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Η ΕΣΕΕ από την αρχή που ξέσπασε η κρίση η οποία προκλήθηκε με την εξάπλωση του κορονοϊού προσπαθεί με τη στάση της να συμβάλει με τον καλύτερο τρόπο στην προάσπιση της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό συμφώνησε ότι το κλείσιμο των περισσότερων εμπορικών επιχειρήσεων, ήταν μια πράξη απολύτως ενδεδειγμένη ούτως ώστε για μια ακόμα φορά το εμπόριο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Ωστόσο γνωρίζουμε ότι η απόφαση αυτή θα έχει εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες για το παρόν και το μέλλον αυτών των επιχειρήσεων. Πολλοί συνάδελφοί μας θα απωλέσουν πλήρως το εισόδημά τους, με τεράστιες κοινωνικές οικονομικές συνέπειες.

Γι’ αυτό ακριβώς προτείνουμε να ενεργοποιηθεί άμεσα ο Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας ΟΑΕΔ ώστε να προστατευτούν οι επιχειρηματίες έμποροι οι οποίοι θίγονται. Ως γνωστό από την 1η Ιανουαρίου 2011 παράλληλα με τις μηνιαίες εισφορές κλάδου σύνταξης και κλάδου υγείας, έγινε υποχρεωτική η καταβολή μίας επιπλέον εισφοράς ύψους 10 ευρώ για όλους τους ασφαλισμένους παλαιούς και νέους.

Η μηνιαία αυτή καταβολή σκοπούσε στην επιχορήγηση αυτοαπασχολουμένων σε φάση πραγματικής ανεργίας. Θεωρούμε ότι η σημερινή ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση απαιτεί την άμεση στήριξη των αυτοαπασχολούμενων από το λογαριασμό που θεσπίστηκε για καταστάσεις ηπιότερες από αυτές που βιώνουμε σήμερα.