Τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών

Προς

  • Ομοσπονδίες-μέλη ΕΣΕΕ
  • Εμπορικούς Συλλόγους
  • Αντιπροσώπους ΕΣΕΕ

Έδρες τους

Θέμα: Τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών

Κυρίες και Κύριοι,

Με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Διενέργεια γενικών απογραφών έτους 2021 από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», εισάγονται οι πολυαναμενόμενες ρυθμίσεις για τα πιο πρόσφατα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, τα οποία έχουν κατ’ άρθρο ως εξής:

Άρθρα 26 – 27

Όλες οι επιχειρήσεις, για τις οποίες έχουν ληφθεί μέτρα αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ή εντάσσονται στις πληττόμενες λόγω COVID-19, απαλλάσσονται πλήρως (στο 100%) από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος επαγγελματικής στέγης για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.

Το ευεργέτημα αφορά το λιανεμπόριο, την εστίαση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τα γυμναστήρια, τον τουρισμό, τις μεταφορές, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα βιβλιοπωλεία καθώς και όσους παρέμειναν κλειστοί με κρατική εντολή κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον («click away», delivery).

Περίοδος ισχύος ευεργετήματοςΜισθωτές: (%) Αναστολής/απαλλαγής πληρωμής επί του μισθώματοςΕκμισθωτές/Ιδιοκτήτες ΦΠ:  (%) Είσπραξης επί του συμφωνημένου ποσού μισθώματοςΕκμισθωτές/Ιδιοκτήτες ΝΠ: (%) Είσπραξης επί του συμφωνημένου ποσού μισθώματος
Ιανουάριος  2021100%80%60%
Φεβρουάριος 2021100%80%60%

Άρθρο 28

Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων, ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιόγραφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής

Σε σχέση με τις επιταγές, εισάγονται οι ακόλουθες διευκολύνσεις:

Οφέλη Εκδοτών:

  • Από τις 25-1-2021 και μέχρι τις 28-2-2021, για τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που είτε έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με κρατική απόφαση, είτε έχουν πληγεί από την πανδημία, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής των επιταγών τους κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί του σώματος της κάθε επιταγής.
  • Ως πληγείσες επιχειρήσεις θεωρούνται εκείνες οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το δ΄ τρίμηνο 2020 (διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου) κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 40% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος του έτους 2019.
  • Για τις νέες επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μετά την 11-2020 και προκειμένου αυτές να ενταχθούν στο υπό νομοθέτηση ευεργέτημα, αρκεί να διαθέτουν σχετικό πληττόμενο ΚΑΔ μη συνυπολογιζόμενου του ποσοστού μείωσης του κύκλου εργασιών τους.
  • Οι προαναφερθείσες διατάξεις ισχύουν για επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από τους εκδότες ή κομιστές τους στα πιστωτικά ιδρύματα μέσα σε 6 εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις (δηλαδή για τους περισσότερους από την δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ).  Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιόγραφων πραγματοποιείται μέσω της ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΔΙΑΣ) που χρησιμοποιήθηκε και σε ανάλογες περιπτώσεις του παρελθόντος.
  • Αξιόγραφα οφειλόμενα από επιχειρήσεις επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα, από 2-1-2021 έως 25-12-2021 δεν καταχωρούνται στα αρχεία του Τειρεσία, εφόσον εξοφληθούν μέσα σε 75 ημέρες από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

Οφέλη Κομιστών

  • Εάν οι κομιστές έχουν στην κατοχή τους επιταγές, η αξία των οποίων υπερβαίνει το 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, τότε δικαιούνται παράταση μέχρι 31-5-2021 της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών από ΦΠΑ, οι οποίες έληξαν ή λήγουν την περίοδο 1-1-2021 έως 31-1-2021, καθώς και παράταση της προθεσμίας καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκε ή θα βεβαιωθεί με καταληκτική ημερομηνία καταβολής τις 311-2021 και τις 28-2-2021. Από το ευεργέτημα εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης.
  • Εάν οι κομιστές έχουν στην κατοχή τους επιταγές, η αξία των οποίων υπερβαίνει το 50% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, τότε για τα αξιόγραφα που οι ίδιοι οφείλουν και για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από τις 2-1-2021 έως τις 28-2-2021, λαμβάνουν το ευεργέτημα της μη καταχώρησης στον Τειρεσία, εφόσον τις εξοφλήσουν εντός 75 ημερών. Και πάλι, από το ευεργέτημα εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης.

Άρθρο 29

Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών

Με στόχο την στήριξη και προστασία των επιχειρήσεων που πλήττονται από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, θεσπίζεται το προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή της επιδότησης παγίων δαπανών.  Η ενίσχυση θα είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν θα συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.  Η διατύπωση της διάταξης είναι κάπως γενική και αφήνει πολλά περιθώρια ερμηνείας, ωστόσο η συγκεκριμένη ενίσχυση δείχνει να είναι χαριστική και όχι δανειακή.  Τα ποσά της ενίσχυσης δεν τα γνωρίζουμε ακόμη αλλά θα καθοριστούν με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, μαζί με τις διευκρινήσεις επί του μέτρου που θα χρειαστούν (δικαιούχοι, εξειδίκευση πάγιων δαπανών, περίοδος αναφοράς κ.α.).

Άρθρο 35

Παράταση προθεσμιών είσπραξης ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ), ΦΠΑ και λοιπών επιβαρύνσεων αλκοολούχων

Παρατείνεται κατά 2 μήνες, έως τις 26-3-2021 η είσπραξη από τις τελωνειακές αρχές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ), του ΦΠΑ και των λοιπών επιβαρύνσεων των έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων, τα οποία εξήλθαν από φορολογικές αποθήκες κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2020.

Εφόσον, με την τελική ψήφιση του νόμου έχουμε μεταβολές ή διαφοροποιήσεις στο κείμενο του σχεδίου νόμου, θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Επέκταση ισχύος της μείωσης μισθώματος επαγγελματικής στέγης