Συχνές Ερωτήσεις

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν τον εμπορικό κόσμο.

Helpie FAQ

 • Βάσει ποιου καθεστώτος κλείνουν τα καταστήματα;

  Τα καταστήματα κλείνουν βάσει της παρ. 2ζ άρθρου 1 ΠΝΠ 25-2-2020 (ΦΕΚ 42Α), που δίνει το δικαίωμα στην Πολιτεία να αναστείλει, μέσω Υπουργικών Αποφάσεων, τη λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων που θεωρεί σκόπιμο.  Ακολούθως, με την παρ. 3 άρθρου 9 ΠΝΠ 14-3-2020 (ΦΕΚ 64Α) ορίστηκε ότι, με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) συσχετίζονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων απαγορεύεται προσωρινά για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, προς τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

 • Ποια καταστήματα έχουν κλείσει έως τώρα;
  • Έχουν κλείσει σχεδόν όλοι οι ΚΑΔ της λιανικής, όπως περιέχονται στην ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.19024/17-3-2020 (ΦΕΚ 915Β).  Η απαγόρευση λειτουργίας καταρχήν ίσχυσε μέχρι 31-3-2020 και παρατάθηκε μέχρι 11-4-2020 με το άρθρο 1 ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.21268/28-3-2020 (ΦΕΚ 1081Β).  Ακολούθως, η απαγόρευση παρατάθηκε πάλι μέχρι τις 27-4-2020 με την ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.24406/10-4-2020 (ΦΕΚ 1299Β).
  • Επιτρέπεται μόνο η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και ακουστικών βαρηκοΐας αλλά μόνο με τηλεφωνικό ραντεβού.  Επιτρέπεται επίσης η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων της χώρας.
  • Έχουν κλείσει όλα τα καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν σε shops/n/shop, σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα και εκπτωτικά χωριά (παρ. 12 άρθρου 1 ΥΑ Δ1α.ΓΠ.οικ.18149/13-3-2020, ΦΕΚ 855Β).  Εξαιρούνται τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία που λειτουργούν εντός αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές (παρ. 4 άρθρου μόνου ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.18159/14-3-2020, ΦΕΚ 859Β).  Η απαγόρευση λειτουργίας ίσχυσε αρχικά μέχρι 31-3-2020 και παρατάθηκε μέχρι 11-4-2020 με το άρθρο 3 παρ. 3 ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.21268/28-3-2020 (ΦΕΚ 1081Β).  Ακολούθως, η απαγόρευση παρατάθηκε πάλι μέχρι τις 27-4-2020 με την ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.24406/10-4-2020 (ΦΕΚ 1299Β).
  • Έχουν κλείσει όλα τα καταστήματα που λειτουργούν σε παραλίες (δημόσιες, δημοτικές και ιδιωτικές) και σε χιονοδρομικά κέντρα.  Η απαγόρευση λειτουργίας ίσχυσε αρχικά μέχρι 29-3-2020 (παρ. 1 και 2 άρθρου μόνου ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.18159/14-3-2020, ΦΕΚ 859Β), παρατάθηκε όμως μέχρι 11-4-2020 με το άρθρο 2 παρ. 3 ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.21268/28-3-2020 (ΦΕΚ 1081Β).  Και για τα καταστήματα αυτά, η απαγόρευση παρατάθηκε πάλι μέχρι τις 27-4-2020 με την ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.24406/10-4-2020 (ΦΕΚ 1299Β).
 • Αναστέλλεται η καταβολή των φόρων και των δόσεων ρυθμίσεων οφειλών στο Δημόσιο;

  Σύμφωνα με το άρθρο 2 ΠΝΠ 11-3-2020 (ΦΕΚ 55Α), σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω του κορωνοϊού, αναστέλλεται η καταβολή των βεβαιωμένων οφειλών και οι προθεσμίες δόσεων ρυθμίσεων οφειλών στο Δημόσιο. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, οι οφειλές δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.

  Σε εκτέλεση του άρθρου αυτού, εκδόθηκε η ΥΑ Α1053/20-3-2020 (ΦΕΚ 949Β), η οποία όρισε ότι, παρατείνονται μέχρι και την 31-8-2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών των επιχειρήσεων εκείνων που:

  • Είτε έχουν κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-3-2020, έναν από τους αναφερόμενους στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.
  • Είτε των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-3-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-3-2020 (το παρόν δεύτερο εδάφιο προστέθηκε με την ΥΑ 1062/24-3-2020, ΦΕΚ 1043Β).

  Και στις δύο περιπτώσεις, οι οφειλές πρέπει να λήξουν ή έληξαν από 11-3-2020 έως και την 30-4-2020.

  Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων /διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

  Επίσης, αναστέλλεται μέχρι και την 31-8-2020 και η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11-3-2020 οφειλών των ανωτέρω υπαγόμενων δικαιούχων.

  Με το άρθρο 2 της ΠΝΠ 13-4-2020 (ΦΕΚ 84Α), δόθηκε η δυνατότητα για την αναδρομική τροποποίηση του κύριου ΚΑΔ, υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται περιλαμβανόταν μέχρι τις 13 Απριλίου 2020  ως δευτερεύων ΚΑΔ στο Μητρώο του φορολογουμένου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019.

  Τέλος, με το άρθρο 1 της ΠΝΠ 30-3-2020 (ΦΕΚ 75Α) ορίστηκε ότι, εφόσον οι οφειλές ή οι δόσεις των ρυθμίσεων κατατεθούν από τους δικαιούχους των αναστολών εμπρόθεσμα, τότε εκπίπτει ποσοστό 25% της αντίστοιχης δόσης.  Μάλιστα, με την ΥΑ 1068/31-3-2020 (ΦΕΚ 1113Β) και προκειμένου να υπάρξει ευχέρεια υπαγωγής στην έκπτωση 25%, η προθεσμία καταβολής των σχετικών οφειλών ή δόσεων ρυθμίσεων παρατάθηκε από 30 και 31 Μαρτίου στις 10 Απριλίου 2020.  Η προθεσμία παρατάθηκε εκ νέου μέχρι τις 21 Απριλίου 2020 με την ΥΑ 1079/9-4-2020 (ΦΕΚ 1292Β).

 • Αναστέλλεται η καταβολή ΦΠΑ και οι βεβαιωμένες οφειλές ΦΠΑ;

  Σύμφωνα με το άρθρο 1 ΠΝΠ 11-3-2020 (ΦΕΚ 55Α), σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω του κορωνοϊού, μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές).

  Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.

  Σε εκτέλεση του άρθρου αυτού εκδόθηκε η ΥΑ Α1054/20-3-2020 (ΦΕΚ 950Β), με την οποία παρατείνονται μέχρι και την 31-8-2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν από 11-3-2020 μέχρι και την 30-4-2020, των επιχειρήσεων εκείνων που:

  • Είτε έχουν κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-3-2020, έναν από τους αναφερόμενους στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.
  • Είτε των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-3-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-3-2020 (το παρόν δεύτερο εδάφιο προστέθηκε με την ΥΑ 1063/24-3-2020, ΦΕΚ 1043Β).

  Επίσης, αναστέλλεται μέχρι και την 31-8-2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11-3-2020 οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) των ανωτέρω δικαιούχων.

  Με το άρθρο 2 της ΠΝΠ 13-4-2020 (ΦΕΚ 84Α), δόθηκε η δυνατότητα για την αναδρομική τροποποίηση του κύριου ΚΑΔ, υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται περιλαμβανόταν μέχρι τις 13 Απριλίου 2020  ως δευτερεύων ΚΑΔ στο Μητρώο του φορολογουμένου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019.

  Με το άρθρο 3 ΠΝΠ 13-4-2020 (ΦΕΚ 84Α) υπήχθησαν εμμέσως στην έκπτωση 25% της εμπρόθεσμης καταβολής και οι οφειλές ΦΠΑ.  Συγκεκριμένα ορίστηκε ότι, υπάγεται στην έκπτωση, εφόσον εξοφληθεί ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του ΦΠΑ α΄ τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και του Μαρτίου για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, τότε παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το 25% επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που έχουν καταληκτικές ημερομηνίες μετά και την 1η Μαΐου 2020. Για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, προϋπόθεση εφαρμογής της έμμεσης έκπτωσης είναι η εξόφληση του ΦΠΑ Φεβρουαρίου 2020, με εξαίρεση τις υπόχρεες επιχειρήσεις που τελούσαν σε αναστολή με κρατική εντολή στις 26 Μαρτίου 2020. Εφόσον υποβληθεί τροποποιητική δήλωση για τις ως άνω περιόδους, με την οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό ποσό της δήλωσης, το ποσό του συμψηφισμού μειώνεται αναλόγως.

  Εννοείται βεβαίως ότι, οφειλές από ΦΠΑ που έχουν υπαχθεί σε υφιστάμενη ρύθμιση τμηματικής καταβολής και άρα έχουν χάσει πλέον την ιδιότητά τους ως οφειλών ΦΠΑ, υπάγονται απευθείας στην άμεση έκπτωση 25%.

 • Με τις λοιπές προθεσμίες τι ισχύει;
  • Παρατείνονται για 2 μήνες από τη λήξη τους οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και τελών χαρτοσήμου με καταληκτική ημερομηνία εντός Μαρτίου και Απριλίου 2020 (παρ. 1 ΥΑ Α.1064/27-3-2020, ΦΕΚ 1079Β).
  • Παρατείνεται μέχρι τις 30-6-2020 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων τέλους πλαστικής σακούλας με καταληκτική ημερομηνία την 30-4-2020, οι οποίες αφορούν στο πρώτο τρίμηνο του 2020 (παρ. 2 ΥΑ Α.1064/27-3-2020, ΦΕΚ 1079Β).
  • Παρατείνεται (για τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια) μέχρι και τις 29-5-2020 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου διαμονής με καταληκτική ημερομηνία την 31-3-2020, που αφορούν τα ειδικά στοιχεία που εκδόθηκαν τον Φεβρουάριο του 2020. Παρατείνεται επίσης, μέχρι και την 30-6-2020, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου διαμονής με καταληκτική ημερομηνία την 30-4-2020, που αφορούν τα ειδικά στοιχεία που εκδόθηκαν τον Μάρτιο του 2020 (παρ. 3 ΥΑ Α.1064/27-3-2020, ΦΕΚ 1079Β).
  • Παρατείνεται μέχρι τις 29-5-2020 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών και κερδών από τυχερά παίγνια, που λήγει εντός Μαρτίου και Απριλίου. Το ίδιο ισχύει και για τις δηλώσεις φόρου δωρεών και γονικών παροχών, για τις οποίες δεν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο. Για δηλώσεις των φορολογιών κεφαλαίου που υποβάλλονται κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν διενεργείται κατά την παραλαβή οποιοσδήποτε έλεγχος, ο οποίος θα διενεργηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο (παρ. 4 ΥΑ Α.1064/27-3-2020, ΦΕΚ 1079Β).
  • Παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, η προθεσμία υποβολής των «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, με ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης ή ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η τροποποίηση της από 1-2-2020 έως 30-4-2020 καθώς και των «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής», με ημερομηνία αναχώρησης του μισθωτή από 1-2-2020 έως και 31-5-2020 ή αρχικών «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία ακύρωσης της μίσθωσης από 1-2-2020 έως 31-5-2020 (Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ 1052/20-3-2020).
  • Παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου η καταβολή δόσεων και η διενέργεια διαδικαστικών πράξεων του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (άρθρο 5 ΠΝΠ 30-3-2020, ΦΕΚ 75Α).
  • Αναστέλλεται μέχρι 30 Απριλίου η κοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου και οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου (άρθρο 6 παρ. 1 ΠΝΠ 30-3-2020, ΦΕΚ 75Α).
  • Η προθεσμία του φορολογουμένου για τη διατύπωση απόψεων ή αντιρρήσεων σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμου, αναστέλλεται έως την 31η Μαΐου 2020 προστίμου (άρθρο 6 παρ. 4 ΠΝΠ 30-3-2020, ΦΕΚ 75Α).  Η προθεσμία παρατάθηκε μέχρι 10 Απριλίου με την ΥΑ Α.1081/10-4-2020 (ΦΕΚ 1303Β).
  • Αναστέλλονται για 60 ημέρες, δηλαδή μέχρι 30 Μαΐου 2020, οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά οποιασδήποτε πράξης της φορολογικής αρχής, κατά το άρθρο 63 του ν. 4174/2013 που έχουν λήξει ή λήγουν από τις 11 Μαρτίου έως και 31 Μαΐου 2020 (άρθρο 6 παρ. 4 ΠΝΠ 30-3-2020, ΦΕΚ 75Α).
  • Αναστέλλεται μέχρι 30 Ιουνίου η προθεσμία για την καταχώριση στοιχείων στο «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων».
 • Αναστέλλεται η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων;

  Σύμφωνα με την παράγραφο 1 άρθρου 3 ΠΝΠ 11-3-2020 (ΦΕΚ 55Α), μπορεί να αναστέλλεται η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από επιχειρήσεις για τους μισθωτούς τους. Επίσης, με συμπλήρωση που έγινε με το άρθρο 23 ΠΝΠ 30-3-2020 (ΦΕΚ 75Α), μπορεί να αναστέλλεται και είσπραξη ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών.

  Κατά τη διάρκεια της αναστολής, οι συγκεκριμένες οφειλές δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.

  Σε εκτέλεση αυτής της διάταξης, εκδόθηκε η ΥΑ Δ.15/Δ΄/οικ.13226/325/26-3-2020 (ΦΕΚ 1044Β), σύμφωνα με το άρθρο 1 της οποίας, για τις επιχειρήσεις ή τους εργοδότες, οι ασφαλιστικές εισφορές Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας, που κανονικά έπρεπε να πληρωθούν μέχρι 31-3-2020 και 30-4-2020 αντίστοιχα, μπορούν να καταβληθούν μέχρι τις  30-9-2020 και μέχρι 31-10-2020 αντίστοιχα, χωρίς να επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις.

  Η διάταξη περιλαμβάνει όλες τις ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη.  Ωστόσο, οι ΑΠΔ Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 υποβάλλονται κανονικά. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των ΑΠΔ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις. Οι περιλαμβανόμενες στις ΑΠΔ ασφαλιστικές

  εισφορές για το διάστημα μέχρι την απαγόρευση λειτουργίας ή μέχρι την αναστολή συμβάσεων εργασίας καταβάλλονται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

  Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΥΑ Δ.15/Δ΄/οικ.13226/325/26-3-2020 (ΦΕΚ 1044Β), η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, απαιτητών έως 31-3-2020 καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά 3 μήνες, χωρίς πρόσθετα τέλη, τόκους, προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

  Προσοχή: Στα συγκεκριμένα ευεργετικά μέτρα υπάγονται:

  • Είτε επιχειρήσεις που απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση.
  • Είτε επιχειρήσεις που έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, που αναφέρεται στο συνημμένο στην ως άνω ΥΑ πίνακα και στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που θα τον τροποποιήσουν.  Με την ΥΑ Δ.15/Δ’/οικ.13937/337/6-4-2020 (ΦΕΚ 1384Β), επεκτάθηκε η δυνατότητα υπαγωγής στα ευεργετικά μέτρα και των επιχειρήσεων με ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας.

  Ακολούθως, εκδόθηκε αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση, η ΥΑ Δ.15/Δ΄/ οικ.13412/327/27-3-2020 (ΦΕΚ 1077Β), για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους στον πρώην ΟΓΑ με εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια (άρθρο 1 παρ. 1 και άρθρο 2 ΥΑ Δ.15/Δ΄/οικ.13412/ 327/27-3-2020, ΦΕΚ 1077Β).  Σύμφωνα με αυτήν, οι ασφαλιστικές εισφορές Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, που κανονικά έπρεπε να πληρωθούν μέχρι 31-3-2020 και 30-4-2020 αντίστοιχα, παρατείνονται χωρίς να επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις.

  Οι εισφορές εξοφλούνται σε 4 μηνιαίες δόσεις, που θα καταβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα.  Η πρώτη δόση θα καταβληθεί την 30 Σεπτεμβρίου 2020.

  Εφόσον τηρούνται οι όροι της καταβολής, θα χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα 2 μηνών.

  Με την παρ. 2 άρθρου 1 ΥΑ Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327/27-3-2020 (ΦΕΚ 1077Β) παρατείνεται για τους ίδιους δικαιούχους και η προθεσμία καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων, που έπρεπε να πληρωθούν μέχρι 31 Μαρτίου 2020.  Η προθεσμία τους καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά 3 μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.

  Και για τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις ωστόσο, δικαίωμα υπαγωγής έχουν μόνο όσοι έχουν κύριο ΚΑΔ έναν από αυτούς που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα της Υπουργικής Απόφασης.  Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση ισχύει προς το παρόν μόνο για τον κύριο ΚΑΔ και δεν εναρμονίζεται με τον ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας.  Πρόκειται για ένα τεχνικό θέμα, που αναμένεται να έχει λυθεί σύντομα, ώστε να ισχύσουν οι αυτοί ΚΑΔ –κύριοι και δευτερεύοντες –τόσο για τις οφειλές προς το Δημόσιο όσο και για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

  Με το άρθρο 18 ΠΝΠ 30-3-2020 (ΦΕΚ 75Α), για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες που θα καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, παρέχεται έκπτωση 25% στο ποσό που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξής τους.  Προκειμένου να υπαχθούν στο ευεργέτημα, για τις εισφορές Φεβρουαρίου, πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές του Ιανουαρίου ή να τις εξοφλήσουν μέχρι και την ημερομηνία καταβολής των εισφορών Φεβρουαρίου, χωρίς απαλλαγή στην περίπτωση αυτή από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. Για τις εισφορές Μαρτίου 2020 πρέπει να έχουν εξοφληθεί επιπλέον και οι εισφορές Φεβρουαρίου, χωρίς την

  ανωτέρω έκπτωση, μέχρι και την ημερομηνία καταβολής των εισφορών Μαρτίου 2020, χωρίς απαλλαγή στην περίπτωση αυτή από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής (ΥΑ Δ15/Δ΄/οικ.13994/339/3-4-2020, ΦΕΚ 1265Β).

 • Τι ισχύει σε σχέση με την «Επιστρεπτέα Προκαταβολή»;

  Με το άρθρο 3 ΠΝΠ 30-3-2020 (ΦΕΚ 75Α) προβλέφθηκε η οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται μέσα από την εφαρμογή της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής».  Η ενίσχυση αυτή, σημειώνεται ότι δεν έχει καμία σχέση με την προκαταβολή φόρου που αποδίδουν οι επιχειρήσεις προς την εφορία, ούτε με την επιστροφή της, απλά έτσι θεωρήθηκε πρόσφορο να ονομαστεί.

  Για την ενίσχυση αυτή, εκδόθηκε η ΥΑ Α.1076/2-4-2020 (ΦΕΚ 1135Β) με την οποία προβλέπονται τα εξής:

  Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δημιουργήθηκε μία διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ονομασία «myBusinessSupport».  Μέσω της πλατφόρμας αυτής, υποβάλλονται οι αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής, η οποία είναι επιστρεπτέα ολικά ή μερικά (θα καθοριστεί αργότερα) σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κρίση του κορωνοϊού.  Η πλατφόρμα συνδέεται ηλεκτρονικά με τον ΑΦΜ κάθε επιχείρησης.

  Ένα θέμα που ξεκαθαρίζει η Υπουργική Απόφαση είναι ότι, για την λήψη της σχετικής ενίσχυσης δεν είναι αναγκαίο να υπάγεται η επιχείρηση σε κάποιον από τους ΚΑΔ, που έχουν καθοριστεί ως «πληγέντες» και περιλαμβάνονται στις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις για τα ευεργετικά μέτρα λόγω της κρίσης του κορωνοϊού.

  Δικαιούχοι της ενίσχυσης αρχικά ήταν οι επιχειρήσεις που απασχολούν από έναν έως 500 εργαζόμενους.  Εντέλει, στο μέτρο εντάχθηκαν με την ΥΑ Α.1091/13-4-2020 (ΦΕΚ 1466Β) και όλες οι εταιρείες που δεν απασχολούν προσωπικό, ήτοι ιδιωτικές επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, ΕΠΕ και ΙΚΕ.  Προς το παρόν, οι αυτοαπασχολούμενοι εξαιρούνται του μέτρου αυτού, ωστόσο οι ατομικές επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό οποιουδήποτε αριθμού εντάσσονται κανονικά.

  Στην σχετική πλατφόρμα, οι επιχειρηματίες συμπληρώνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

  Α. Κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος:

  α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν:

  αα) Απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά στο Α’ τρίμηνο (Ιανουάριος – Μάρτιος) 2020.

  αβ) Διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά τον μήνα Μάρτιο 2020.

  β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, όπως και απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ (ΥΑ Α.1080/ 9-4-2020, ΦΕΚ 1294Β), που τηρούν:

  βα) Απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν:

  • το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,
  • το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019,
  • τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, συγκεντρωτικά για το τρίμηνο,

  ββ) Διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν:

  • το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,
  • το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019,
  • τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, διακριτά για κάθε μήνα.

  Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε

  δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.

  Β. Από τον Απρίλιο μέχρι τον Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, μέχρι τη δέκατη

  ημέρα του επόμενου μήνα.

  Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.

  Πρέπει να σημειωθεί ότι, για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης, η ΑΑΔΕ μπορεί να αποτυπώνει στην πλατφόρμα πληροφορίες, όπως συγκριτικά στοιχεία εσόδων και δαπανών προηγούμενων περιόδων, τα οποία προκύπτουν

  από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων.

  Η πλατφόρμα είναι εφαρμογή του Taxisnet και η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με την χρήση των προσωπικών κωδικών. 

  Η αρχική προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των συνοδευτικών στοιχείων ήταν μέχρι τις 10 Απριλίου 2020, παρατάθηκε όμως μέχρι τις 21 Απριλίου 2020. 

  Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία

  επιστροφής της (ολικά ή μερικά), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση.

  Από το Υπουργείο Οικονομικών, έχει ανακοινωθεί ότι, οι παράμετροι βάσει των οποίων θα καθοριστεί η ενίσχυση, είναι η πτώση του τζίρου, ο αριθμός των εργαζομένων, η δομή κόστους του κάθε κλάδου και η καταστροφή αποθεμάτων, που μπορεί να συμβεί στη διάρκεια της κρίσης.

  Αναμένουμε την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης.

 • Τι ισχύει σε σχέση με την επιστροφή προκαταβολής που έχει ανακοινώσει η Κυβέρνηση;

  Η επιστροφή της προκαταβολής προβλέφθηκε με το άρθρο 3 ΠΝΠ 30-3-2020.  Συγκεκριμένα, στις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά, μπορεί να χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.  Προβλέπεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίσει τους δικαιούχους, το ύψος της ενίσχυσης, τις προϋποθέσεις χορήγησης, την διαδικασία υποβολής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία, τον τρόπος καταβολής και επιστροφής και κάθε άλλη λεπτομέρεια.  Η επιστροφή της προκαταβολής θα είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν θα συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

  Το Υπουργείο Οικονομικών έχει δεσμευτεί ότι η προκαταβολή θα επιστραφεί μέσα στο επόμενο δίμηνο και μέσω Taxisnet και θα πιστωθεί απευθείας στους λογαριασμούς.  Είναι σαφές ότι, η επιστροφή δεν χαρίζεται αλλά θα επιστραφεί με χαμηλό επιτόκιο, είτε ολόκληρη, είτε σε ένα μεγάλο μέρος της.

  Οι παράμετροι που έχουν ανακοινωθεί και βάσει των οποίων θα καθοριστούν οι κλάδοι στους οποίους θα επιστραφεί η προκαταβολή, είναι η πτώση του τζίρου, ο αριθμός των εργαζομένων, η δομή κόστους του κάθε κλάδου και η καταστροφή αποθεμάτων, που μπορεί να συμβεί στη διάρκεια της κρίσης.

  Αναμένουμε την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης.

 • Αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης του ΕΦΚΑ;

  Σύμφωνα με το άρθρο 3 ΥΑ Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327/27-3-2020 (ΦΕΚ 1077Β), αναστέλλεται μέχρι και 31-8-2020 κάθε διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης.  Διατηρούνται ωστόσο οι κατασχέσεις και υποθήκες που έχουν επιβληθεί.

 • Αναστέλλεται η καταβολή των τελών προς τους Δήμους;

  Η αναστολή της καταβολής των τελών είναι δυνητική.  Η ΠΝΠ 20-3-2020 (ΦΕΚ 68Α) δίνει την δυνατότητα στα Δημοτικά Συμβούλια (παρ. 8 άρθρου 37) να λάβουν σχετική απόφαση, ώστε οι επιχειρήσεις που περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους (όπως οι επιχειρήσεις εστίασης) και αδυνατούν να κάνουν χρήση του παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα, πάγκοι κλπ.) να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

  Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια των Δημοτικών Συμβουλίων.

 • Το υπαίθριο εμπόριο αναστέλλεται ή εξακολουθεί να λειτουργεί;

  Όλες οι υπαίθριες αγορές εκτός των λαϊκών αγορών (εμποροπανηγύρεις, κυριακάτικα παζάρια, πασχαλινές αγορές, αγορές καταναλωτών, αγορές πολιτιστικών γεγονότων κλπ.) έχουν κλείσει.  Η απαγόρευση λειτουργίας ίσχυσε αρχικά μέχρι 29-3-2020 (άρθρο μόνο ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.18159 /14-3-2020, ΦΕΚ 859Β) και παρατάθηκε μέχρι 11-4-2020 με το άρθρο 3 παρ. 3 ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.21268/28-3-2020 (ΦΕΚ 1081Β).  Νέα παράταση επιβλήθηκε μέχρι 27 Απριλίου 2020 με το άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης Δ1α/ΓΠ.οικ. 24406/10-4-2020 (ΦΕΚ1299Β).

  Ειδικά για τις λαϊκές αγορές ισχύουν μέχρι 30 Απριλίου, οι εξής προϋποθέσεις για τη λειτουργία τους:

  1. Σε κάθε λαϊκή αγορά μετέχουν 50% παραγωγοί και 50% επαγγελματίες πωλητές.  Οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους συμμετέχοντες (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους.
  2. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων είναι αυστηρά ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό και ελεύθερο από αντικείμενα.
  3. Για το χρονικό διάστημα μέχρι 30 Απριλίου απαγορεύεται η πώληση διαρκών και βιομηχανικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές, εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας (άρθρο μόνο ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20006/20-3-2020, ΦΕΚ 943Β).

  Επίσης, απαγορεύεται στις λαϊκές αγορές η συμμετοχή επαγγελματιών ή παραγωγών που προέρχονται από άλλη Περιφέρεια (παρ. 1 εγκυκλίου 33652/27-3-2020).

  Όπου οι τοπικές δημοτικές αρχές θεωρήσουν ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα αποσυμφόρησης των λαϊκών αγορών της περιοχής τους, μπορούν με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, να προβλέψουν μείωση των συμμετεχόντων πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών, όχι μεγαλύτερη του 30% των αδειών (άρθρο 14 ΠΝΠ 30-3-2020, ΦΕΚ 75Α).

  Οι κατά μόνας δραστηριότητες υπαίθριας πώλησης (στάσιμο εμπόριο, πλανόδιο εμπόριο) προς το παρόν δεν έχουν απαγορευθεί.  Εξαίρεση αποτελεί μόνο η Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπου έχουν απαγορευτεί όλες οι λαϊκές αγορές και το πλανόδιο εμπόριο μέχρι 24 Απριλίου 2020 (ΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.24409/10-4-2020, ΦΕΚ 1300Β).

 • Καταβάλλει μισθούς ο εργοδότης, η επιχείρηση του οποίου έχει κλείσει με κρατική εντολή;

  Κατά τον κανόνα που ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 656 του Αστικού Κώδικα, εάν ο εργοδότης εμποδίζεται προσωρινώς ή οριστικώς να δεχθεί την εργασία του εργαζόμενου, από λόγους οφειλόμενους όχι στον ίδιο αλλά σε ανώτερη βία, τότε απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του μισθού προς τον εργαζόμενό του.

  Σύμφωνα με την πάγια νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων, περιστατικό ανώτερης βίας συνιστά κάθε απρόβλεπτο ή τυχαίο γεγονός, που δεν μπορούσε κατά κανένα τρόπο να αποτραπεί, ακόμα και αν ο εργοδότης κατέβαλε τον μέγιστο βαθμό επιμέλειας.

  Η κρίσης του κορωνοιού και η κρατική εντολή που οδήγησε στο κλείσιμο της επιχείρησης είναι γεγονότα ανώτερης βίας και άρα ο εργοδότης απαλλάσσεται από την πάγια υποχρέωση καταβολής μισθών στον εργαζόμενο του.

 • Επιτρέπονται οι απολύσεις στα καταστήματα που έχουν κλείσει με κρατική εντολή;

  Όχι.  Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού, δεν μπορούν να καταγγείλουν συμβάσεις εργασίας (παρ. 1 άρθρου 11 ΠΝΠ 20-3-2020, ΦΕΚ 68Α).

  Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους από τις 18 Μαρτίου 2020 και μετά, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

 • Πως θα καταβληθεί φέτος το Δώρο Πάσχα;

  Τα της καταβολής του Δώρου Πάσχα φέτος καθορίζονται με το άρθρο 19 ΠΝΠ 30-3-2020 (ΦΕΚ 75Α).  Οι εργοδότες των οποίων η επιχείρηση έχει κλείσει ή πλήττεται σημαντικά, μπορούν να καταβάλουν το Δώρο Πάσχα στους εργαζομένους τους μέχρι τις 30-6-2020.

  Εφόσον, η εργασιακή σχέση του εργαζομένου έχει τεθεί σε αναστολή και η διάρκειά της, μέχρι την αναστολή, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, το Δώρο θα δοθεί μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης έως την αναστολή της.  Το ποσό που υπολείπεται θα καταβληθεί στον εργαζόμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό.

  Με την μετάθεση της καταβολής του Δώρου, μεταφέρονται αντίστοιχα και οι ποινικές και άλλες κυρώσεις μη πληρωμής του στον νέο χρόνο καταβολής του.

 • Ποιες είναι οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι επιχειρήσεις που κλείνουν με κρατική εντολή και απασχολούν εργαζομένους;

  Σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρου 13 ΠΝΠ 14-3-2020 (ΦΕΚ 64Α), οι επιχειρήσεις-εργοδότες στους οποίους επιβάλλεται ή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο π.σ. ΕΡΓΑΝΗ, με την οποία πιστοποιούν ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Τα στοιχεία των εργαζομένων των επιχειρήσεων αυτών αντλούνται αυτόματα από το ΕΡΓΑΝΗ.

  Σε εκτέλεση αυτής της διάταξης εκδόθηκε η ΥΑ 13031/Δ1.4551/23-3-2020 (ΦΕΚ 994Β), σύμφωνα με την οποία, οι επιχειρηματίες που έχουν κλείσει, δηλώνουν υπεύθυνα:

  1. Την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας λόγω εντολής από δημόσια αρχή, βάσει των ΚΑΔ, που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών κάθε φορά.
  2. Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και του ακινήτου, εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου για την στέγαση της επιχείρησής τους.
  3. Τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή.
  4. Τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1-3-2020 έως 20-3-2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση,

  Η δήλωση υποβάλλεται στο π.σ. ΕΡΓΑΝΗ και το υπόδειγμά της επισυνάπτεται στην πιο πάνω Υπουργική Απόφαση.  Οι εργοδότες που έχουν κλείσει, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, από 24/3/2020 έως και 31/3/2020 στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης στο π.σ. ΕΡΓΑΝΗ (Κεφ. Α, άρθρο 4 ΥΑ 12998/232/23-3-2020, (ΦΕΚ 1078Β).  Η συγκεκριμένη προθεσμία επεκτάθηκε από το Υπουργείο Εργασίας μέχρι 10 Απριλίου 2020 (Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εργασίας της 30-3-2020).

 • Μετέχουν στα ατομικά ευεργετικά μέτρα τα φυσικά πρόσωπα που είναι συνδεδεμένα με εταιρείες;

  Η δυνατότητα εισήχθη με την παρ. 4 άρθρου 5 ΠΝΠ 20-3-2020 (ΦΕΚ 68Α), που προβλέπει την δυνητική επέκταση των ευεργετικών μέτρων και σε άλλες (εκτός επιχειρήσεων και μισθωτών) κατηγορίες φυσικών προσώπων οφειλετών που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού.

  Αρχικά, τα φυσικά πρόσωπα που είναι συνδεδεμένα με εταιρείες δεν είχαν αυτό το προνόμιο, παρότι οι εταιρείες τους (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ) μετείχαν και μετέχουν αυτοτελώς στα ευεργετικά μέτρα που τις αφορούν (αναστολή φόρων, ΦΠΑ, ασφαλιστικών εισφορών κλπ.).

  Το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση ένταξής τους στα μέτρα έγινε με το άρθρο 1 της ΠΝΠ 13-4-2020 (ΦΕΚ 84Α), το οποίο όρισε ως δικαιούχους του ειδικού βοηθήματος των 800 € τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολουμένους, τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων και τις επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης

  ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), εκτός των ανώνυμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν μέχρι και 5 εργαζομένους.  Προς το παρόν, αναμένεται η αύξηση του ταβανιού των 5 εργαζόμενων στους 20.

  Παρά την συμπερίληψη ωστόσο των μικρών εταιρειών στο βοήθημα, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί η ένταξη των εταίρων και ατομικώς στα ευεργετικά μέτρα που έχουν να κάνουν με τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

 • Τι πρόσθετα δικαιώματα έχει η επιχείρηση που κλείνει με κρατική εντολή σε σχέση με τους εργαζομένους της;

  Πρώτα από όλα, θα πρέπει η επιχείρηση να έχει προσδιοριστεί ως πληττόμενη από την εξάπλωση του κορωνοϊού και εντελλόμενη να κλείσει, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας και άρα να περιέχεται στην ΥΑ Α1053/20-3-2020 (ΦΕΚ 949Β) και στις μεταγενέστερες Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών που την συμπληρώνουν.

  Η συγκεκριμένη επιχείρηση μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που δίνει η παρ. 2 άρθρου 11 ΠΝΠ 20-3-2020 (ΦΕΚ 68Α), δηλαδή να αναστείλει τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της.

  Αρχικά, η αναστολή των συμβάσεων εισήχθη με διάρκεια ενός μηνός, αλλά με την παρ. 2 άρθρου 1 ΥΑ 12998/232/23-3-2020 (ΦΕΚ 1078Β) ορίστηκε ρητά ότι, πλέον είναι η αναστολή θα ισχύσει για όσο χρονικό διάστημα ισχύει και η απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης.  Διατηρείται η υποχρέωση της επιχείρησης να διατηρήσει όλες τις θέσεις εργασίας για ίσο χρονικό διάστημα με αυτό της αναστολής.

  Μετά την επιβολή της αναστολής, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει τις ΑΠΔ των εργαζομένων που ανέστειλε τις συμβάσεις τους.  Επίσης, υποβάλλει στο π.σ. ΕΡΓΑΝΗ υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνει τους εργαζόμενους που τελούν εν αναστολή.  Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση υποχρεούται επίσης να δηλώσει και όλους τους εργαζόμενους που λύθηκε η σύμβασή τους από 1ης έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με απόλυση, είτε με οικειοθελή αποχώρηση.  Την υπεύθυνη δήλωση μαζί με τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισής της στο π.σ. ΕΡΓΑΝΗ γνωστοποιεί αυθημερόν στον εργαζόμενο που αυτή αφορά.

  Εάν αμελήσει να υποβάλλει την δήλωση, τότε ο εργοδότης αποκλείεται από τα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

 • Τι συμβουλεύουμε τους εργαζομένους μας όταν έχει κλείσει η επιχείρηση με κρατική εντολή ή έχει ανασταλεί η σύμβασή τους;

  Να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως αυτή επισυνάπτεται στην ΥΑ 12997/231/23-3-2020 (ΦΕΚ 993Β).  Η δήλωση αφορά τους εργαζόμενους με εξαρτημένη εργασία σε επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητά τους με κρατική εντολή και θα υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων www.supportemployees.yeka.gr

 • Αναστέλλεται η καταβολή μισθωμάτων και σε ποιο ποσοστό;

  Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 ΠΝΠ 20-3-2020 (ΦΕΚ 68Α) και σε ότι αφορά τις επαγγελματικές μισθώσεις, ο ενοικιαστής καταστήματος που έχει κλείσει, δικαιούται να καταβάλλει μόνο το 60% του ενοικίου για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020.  Αντίστοιχα προσαρμόζεται και το χαρτόσημο ή ΦΠΑ (για τα εμπορικά κέντρα ή τα shop/n/shop) που πληρώνει.

  Με το άρθρο 26 ν. 4683/2020 (ΦΕΚ 83Α) το μέτρο επεκτάθηκε και στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί βάσει ΚΑΔ και αφορά μόνο για τον μήνα Απρίλιο.

  Σε περίπτωση συμμισθωτών που μόνον ο ένας εξ αυτών δικαιούται τη μείωση, αυτή υπολογίζεται στο δικό του μερίδιο του ενοικίου, και όχι στο σύνολο. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και όταν ο τεθείς σε αναστολή εργασίας είναι ο/η σύνοικος σύζυγος του μισθωτή.

  Για το λόγο της μειωμένης καταβολής, ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να καταγγείλει την μίσθωση, ούτε να προβάλλει οποιαδήποτε άλλη αξίωση.

  Τα μισθώματα και ιδίως τα μειωμένα πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλονται εμπρόθεσμα, όπως και τα κοινόχρηστα πολυκατοικιών και οι λογαριασμοί κοινής ωφελείας.

 • Τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καταβάλλονται και σε ποιο ποσοστό;

  Για το leasing, είτε αφορά κινητά είτε ακίνητα, ισχύουν ακριβώς τα ίδια με τις επαγγελματικές μισθώσεις, με την προϋπόθεση και πάλι ότι η επιχείρηση έχει κλείσει (άρθρο 2 παρ. 1 ΠΝΠ 20-3-2020, ΦΕΚ 68Α).  Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει μόνο το 60% του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020. 

  Με το άρθρο 26 ν. 4683/2020 (ΦΕΚ 83Α) το μέτρο επεκτάθηκε και στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί βάσει ΚΑΔ και αφορά μόνο για τον μήνα Απρίλιο.

  Και πάλι, η μειωμένη καταβολή δεν συνιστά λόγο καταγγελίας ή προβολής οποιασδήποτε άλλης αξίωσης.

 • Τι ισχύει ως προς τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά καταλύματα;

  Στα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα εποχικού χαρακτήρα που δεν είχαν ακόμα ανοίξει, απαγορεύτηκε η λειτουργία τους με την ΥΑ 18152/14-3-2020 (ΦΕΚ 857B), μέχρι τουλάχιστον τις 30 Απριλίου.

  Σε ότι αφορά τα λειτουργούντα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους τέθηκε σε ισχύ από 23 Μαρτίου έως 30 Απριλίου και πάλι με την ως άνω Υπουργική Απόφαση.

  Από τις 19 Μαρτίου και έως τις 30 Απριλίου, απαγορεύεται και η λειτουργία των Ξενώνων Φιλοξενίας Νέων (Youth Hostels), σύμφωνα με το άρθρο μόνο ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.19419/18-3-2020 (ΦΕΚ 930B).

  Τέλος, με την ΥΑ 5052/24-3-2020 (ΦΕΚ 1018B), ορίστηκαν τα ξενοδοχεία εκείνα που λειτουργούν εκτάκτως ανά νομό.  Η λειτουργία αυτών των ξενοδοχείων αρχικά ορίστηκε έως τις 30 Απριλίου 2020.  Με την ΥΑ 5248/27-3-2020 (ΦΕΚ 1073B), ο κατάλογος των λειτουργούντων ξενοδοχείων διευρύνθηκε.

 • Τι ισχύει για τις δικαστικές υποθέσεις, αποφάσεις και την διενέργεια πλειστηριασμών;

  Σύμφωνα με την ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.18176/15-3-2020 (ΦΕΚ 864B), από 16 Μαρτίου και εφεξής αναστέλλεται η λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας.  Η αναστολή αρχικά διήρκεσε μέχρι τις 27 Μαρτίου, ενώ με την ΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ..21159/27-3-2020 (ΦΕΚ 1074B), παρατάθηκε μέχρι τις 10 Απριλίου.  Η σχετική προθεσμία παρατάθηκε ξανά μέχρι τις 27 Απριλίου με την ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.24403/10-4-2020 (ΦΕΚ 1301B).

  Αντίστοιχα αναστέλλονται:

  • Οι δίκες στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια.
  • Οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων, καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων.
  • Όλες οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών.
 • Ως προς την σφράγιση των επιταγών έχουν ληφθεί μέτρα;

  Με τις διατάξεις του άρθρου 2 της ΠΝΠ 30-3-2020 (ΦΕΚ 75Α), αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή με ημερομηνία λήξης/πληρωμής από 30-3-2020 μέχρι 31-5-2020, κατά 75 ημέρες.

  Η αναστολή ισχύει για τις επιχειρήσεις που είτε έχουν κλείσει με κρατική εντολή, είτε, βάσει ΚΑΔ, έχουν πληγεί από την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού.

  Τα αξιόγραφα αυτά πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά από τον εκδότη, τον κομιστή ή τους οπισθογράφους, μέχρι τις 2 Απριλίου 2020 ή –για τους ΚΑΔ που εντάχθηκαν μεταγενέστερα ή δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στους δικαιούχους- μέσα σε 6 εργάσιμες ημέρες από την ένταξή τους.  Η καταχώριση γίνεται, μέσω των Τραπεζών, στον Τειρεσία και σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που έχει τεθεί σε λειτουργία.  

  Οι κομιστές των αξιογράφων που δεν δραστηριοποιούνται σε πληττόμενους ΚΑΔ θα έχουν δικαίωμα να ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να λάβουν ασφαλιστικές και φορολογικές αναστολές από την 1η Απριλίου και εντεύθεν, εάν το σύνολο των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου τζίρου τους το 2019.  Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που υπάγονται σε συγκεκριμένους ΚΑΔ που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του τζίρου τους στη διάρκεια της κρίσης. Οι ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν το συγκεκριμένο μέτρο θα προβλεφθούν με υπουργική απόφαση.

  Οι δυνατότητες που δίνει το άρθρο 2 ΠΝΠ 30-3-2020 (ΦΕΚ 75Α) δεν εμποδίζει τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την πληρωμή του αξιογράφου στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.

  Από τα παραπάνω και τις σχετικές διευκρινήσεις της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών συνάγεται σαφώς ότι:

  • Η αναστολή αφορά μόνο τις επιταγές με ημερομηνία λήξης από 30 Μαρτίου μέχρι 31 Μαΐου.
  • Η αναστολή αφορά μόνο τις επιταγές επιχειρήσεων που έχουν κλείσει με κρατική εντολή ή συμπεριλαμβάνονται στις πληττόμενες βάσει ΚΑΔ.
  • Χωρίς την δήλωση στην πλατφόρμα ΕΕΤ/Τειρεσία, ακόμα και οι επιταγές των κλεισμένων/πληττόμενων επιχειρήσεων δεν έχουν καμία παράταση ή προστασία.
  • Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στην προστασία μελλοντικά βάσει διεύρυνσης των ΚΑΔ θα έχουν 6 εργάσιμες ημέρες να προχωρήσουν στην σχετική δήλωση.  Μέχρι την αυτών των επιχειρήσεων στις πληττόμενες, οι επιταγές τους δεν έχουν καμία παράταση ή προστασία.

  Πέραν των ανωτέρω, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει εξαγγείλει ότι, στο πλαίσιο των τραπεζικών προϊόντων με εγγυοδοσία από πόρους του ΕΣΠΑ ή μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, που προετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα προβλεφθεί η δυνατότητα λήψης κεφαλαίου κινήσεως στους εκδότες ή/και τους κομιστές μεταχρονολογημένων επιταγών, για τη διευκόλυνση της άμεσης αποπληρωμής τους.

 • Το ύψος του συνολικού βοηθήματος προς επιχειρηματίες / εργαζομένους με ποια απόφαση έχει καθοριστεί;

  Για τους εργαζόμενους, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση καθορίστηκε με την ΥΑ 12998/232/23-3-2020 (ΦΕΚ 1078Β) και ανέρχεται σε 800 € για χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών.  Οι εργοδότες που το επιθυμούν, μπορούν να καταβάλλουν στους εργαζόμενούς που παίρνουν το βοήθημα, οποιοδήποτε επιπλέον ποσό μέχρι όμως του ποσού των μεικτών καταβαλλόμενων αποδοχών.  Γι’ αυτό το επιπλέον ποσό, υποβάλλεται ΑΠΔ και καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που του αναλογούν (Κεφ. Α2, άρθρο 4 παρ. 2 ΥΑ 12998/232/23-3-2020, ΦΕΚ 1078Β).

  Για τους επιχειρηματίες, το βοήθημα θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 1 της ΠΝΠ 13-4-2020 (ΦΕΚ 84Α), το οποίο όρισε ότι, με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολουμένους, τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και για επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης

  ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), εκτός των ανώνυμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν μέχρι και 5 εργαζομένους. Οι οικονομικές ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και

  δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τις Τράπεζες και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή

  προνοιακού χαρακτήρα.

  Συνακόλουθα, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 39162ΕΞ2020/15-4-2020 (ΦΕΚ 1457Β), η οποία όρισε το βοήθημα στο ύψος των 800 € για τους επιχειρηματίες και για το χρονικό διάστημα από 17 Μαρτίου έως 30 Απριλίου.

  Προϋπόθεση χορήγησης και πάλι είναι οι επιχειρηματίες να έχουν κύριο ή δευτερεύοντα ΚΑΔ που να συμπεριλαμβάνονται στους πληγέντες.

  Η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά στο portal «myBusinessSupport» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, μέχρι τις 24 Απριλίου 2020. Μόλις γίνουν οι σχετικές επαληθεύσεις, το βοήθημα θα καταβληθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που δηλώνεται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

 • Τι ισχύει ως προς την καταβολή δόσεων επιχειρηματικών δανείων προς τις Τράπεζες;

  Οι Τράπεζες έχουν ανακοινώσει την αναστολή καταβολής των δόσεων κεφαλαίου (χρεωλυσίων) που οφείλονται μέχρι, τουλάχιστον, την 30-9-2020.

  Οι δανειολήπτες μπορούν να ζητήσουν τη μεταγενέστερη καταβολή χρεωλυσίων, με παράταση της διάρκειας των πιστώσεων, αρκεί τα δάνειά τους να ήταν ενήμερα την στις 31-12-2019.  Για το χρονικό διάστημα της παραπάνω αναστολής, οι συμβατικοί τόκοι καταβάλλονται κανονικά.

  Το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή ειδικά χρηματοδοτικά σχήματα επιδότησης επιτοκίου ενήμερων επιχειρηματικών δανείων.  Συνακόλουθα, εκδόθηκε η ΥΑ 37674/10-4-2020 (ΦΕΚ 1291Α), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η δράση «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19». Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 750 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.  Λήπτες της ενίσχυσης θα είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνονται στους πληγέντες ΚΑΔ.  Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis ) ορίστηκε

  η 15-4-2020 και ώρα 12.00 και λήξης η 30-6-2020 και ώρα 17:00.

  Η ΕΣΕΕ έχει ήδη ζητήσει την ένταξη στα ευεργετικά αυτά μέτρα των επιχειρήσεων που έχουν ενήμερα δάνεια και καταβάλλουν δόσεις στους ειδικούς εκκαθαριστές (όπως η PQH) που έχουν αναλάβει τις πρώην συνεταιριστικές Τράπεζες.

 • Αναστέλλεται η καταβολή των φόρων και των δόσεων ρυθμίσεων οφειλών στο Δημόσιο;

  Σύμφωνα με το άρθρο 2 ΠΝΠ 11-3-2020 (ΦΕΚ 55Α), σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω του κορωνοϊού, αναστέλλεται η καταβολή των βεβαιωμένων οφειλών και οι προθεσμίες δόσεων ρυθμίσεων οφειλών στο Δημόσιο. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, οι οφειλές δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.

  Σε εκτέλεση του άρθρου αυτού, εκδόθηκε η ΥΑ Α1053/20-3-2020 (ΦΕΚ 949Β), η οποία όρισε ότι, παρατείνονται μέχρι και την 31-8-2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών των επιχειρήσεων εκείνων που:

  • Είτε έχουν κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-3-2020, έναν από τους αναφερόμενους στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.
  • Είτε των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-3-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-3-2020 (το παρόν δεύτερο εδάφιο προστέθηκε με την ΥΑ 1062/24-3-2020, ΦΕΚ 1043Β).

  Και στις δύο περιπτώσεις, οι οφειλές πρέπει να λήξουν ή έληξαν από 11-3-2020 έως και την 30-4-2020.

  Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων /διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

  Επίσης, αναστέλλεται μέχρι και την 31-8-2020 και η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11-3-2020 οφειλών των ανωτέρω υπαγόμενων δικαιούχων.

  Με το άρθρο 2 της ΠΝΠ 13-4-2020 (ΦΕΚ 84Α), δόθηκε η δυνατότητα για την αναδρομική τροποποίηση του κύριου ΚΑΔ, υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται περιλαμβανόταν μέχρι τις 13 Απριλίου 2020  ως δευτερεύων ΚΑΔ στο Μητρώο του φορολογουμένου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019.

  Τέλος, με το άρθρο 1 της ΠΝΠ 30-3-2020 (ΦΕΚ 75Α) ορίστηκε ότι, εφόσον οι οφειλές ή οι δόσεις των ρυθμίσεων κατατεθούν από τους δικαιούχους των αναστολών εμπρόθεσμα, τότε εκπίπτει ποσοστό 25% της αντίστοιχης δόσης.  Μάλιστα, με την ΥΑ 1068/31-3-2020 (ΦΕΚ 1113Β) και προκειμένου να υπάρξει ευχέρεια υπαγωγής στην έκπτωση 25%, η προθεσμία καταβολής των σχετικών οφειλών ή δόσεων ρυθμίσεων παρατάθηκε από 30 και 31 Μαρτίου στις 10 Απριλίου 2020.  Η προθεσμία παρατάθηκε εκ νέου μέχρι τις 21 Απριλίου 2020 με την ΥΑ 1079/9-4-2020 (ΦΕΚ 1292Β).

 • Αναστέλλεται η καταβολή ΦΠΑ και οι βεβαιωμένες οφειλές ΦΠΑ;

  Σύμφωνα με το άρθρο 1 ΠΝΠ 11-3-2020 (ΦΕΚ 55Α), σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω του κορωνοϊού, μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές).

  Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.

  Σε εκτέλεση του άρθρου αυτού εκδόθηκε η ΥΑ Α1054/20-3-2020 (ΦΕΚ 950Β), με την οποία παρατείνονται μέχρι και την 31-8-2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν από 11-3-2020 μέχρι και την 30-4-2020, των επιχειρήσεων εκείνων που:

  • Είτε έχουν κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-3-2020, έναν από τους αναφερόμενους στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.
  • Είτε των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-3-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-3-2020 (το παρόν δεύτερο εδάφιο προστέθηκε με την ΥΑ 1063/24-3-2020, ΦΕΚ 1043Β).

  Επίσης, αναστέλλεται μέχρι και την 31-8-2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11-3-2020 οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) των ανωτέρω δικαιούχων.

  Με το άρθρο 2 της ΠΝΠ 13-4-2020 (ΦΕΚ 84Α), δόθηκε η δυνατότητα για την αναδρομική τροποποίηση του κύριου ΚΑΔ, υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται περιλαμβανόταν μέχρι τις 13 Απριλίου 2020  ως δευτερεύων ΚΑΔ στο Μητρώο του φορολογουμένου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019.

  Με το άρθρο 3 ΠΝΠ 13-4-2020 (ΦΕΚ 84Α) υπήχθησαν εμμέσως στην έκπτωση 25% της εμπρόθεσμης καταβολής και οι οφειλές ΦΠΑ.  Συγκεκριμένα ορίστηκε ότι, υπάγεται στην έκπτωση, εφόσον εξοφληθεί ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του ΦΠΑ α΄ τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και του Μαρτίου για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, τότε παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το 25% επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που έχουν καταληκτικές ημερομηνίες μετά και την 1η Μαΐου 2020. Για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, προϋπόθεση εφαρμογής της έμμεσης έκπτωσης είναι η εξόφληση του ΦΠΑ Φεβρουαρίου 2020, με εξαίρεση τις υπόχρεες επιχειρήσεις που τελούσαν σε αναστολή με κρατική εντολή στις 26 Μαρτίου 2020. Εφόσον υποβληθεί τροποποιητική δήλωση για τις ως άνω περιόδους, με την οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό ποσό της δήλωσης, το ποσό του συμψηφισμού μειώνεται αναλόγως.

  Εννοείται βεβαίως ότι, οφειλές από ΦΠΑ που έχουν υπαχθεί σε υφιστάμενη ρύθμιση τμηματικής καταβολής και άρα έχουν χάσει πλέον την ιδιότητά τους ως οφειλών ΦΠΑ, υπάγονται απευθείας στην άμεση έκπτωση 25%.

 • Με τις λοιπές προθεσμίες τι ισχύει;
  • Παρατείνονται για 2 μήνες από τη λήξη τους οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και τελών χαρτοσήμου με καταληκτική ημερομηνία εντός Μαρτίου και Απριλίου 2020 (παρ. 1 ΥΑ Α.1064/27-3-2020, ΦΕΚ 1079Β).
  • Παρατείνεται μέχρι τις 30-6-2020 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων τέλους πλαστικής σακούλας με καταληκτική ημερομηνία την 30-4-2020, οι οποίες αφορούν στο πρώτο τρίμηνο του 2020 (παρ. 2 ΥΑ Α.1064/27-3-2020, ΦΕΚ 1079Β).
  • Παρατείνεται (για τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια) μέχρι και τις 29-5-2020 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου διαμονής με καταληκτική ημερομηνία την 31-3-2020, που αφορούν τα ειδικά στοιχεία που εκδόθηκαν τον Φεβρουάριο του 2020. Παρατείνεται επίσης, μέχρι και την 30-6-2020, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου διαμονής με καταληκτική ημερομηνία την 30-4-2020, που αφορούν τα ειδικά στοιχεία που εκδόθηκαν τον Μάρτιο του 2020 (παρ. 3 ΥΑ Α.1064/27-3-2020, ΦΕΚ 1079Β).
  • Παρατείνεται μέχρι τις 29-5-2020 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών και κερδών από τυχερά παίγνια, που λήγει εντός Μαρτίου και Απριλίου. Το ίδιο ισχύει και για τις δηλώσεις φόρου δωρεών και γονικών παροχών, για τις οποίες δεν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο. Για δηλώσεις των φορολογιών κεφαλαίου που υποβάλλονται κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν διενεργείται κατά την παραλαβή οποιοσδήποτε έλεγχος, ο οποίος θα διενεργηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο (παρ. 4 ΥΑ Α.1064/27-3-2020, ΦΕΚ 1079Β).
  • Παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, η προθεσμία υποβολής των «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, με ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης ή ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η τροποποίηση της από 1-2-2020 έως 30-4-2020 καθώς και των «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής», με ημερομηνία αναχώρησης του μισθωτή από 1-2-2020 έως και 31-5-2020 ή αρχικών «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία ακύρωσης της μίσθωσης από 1-2-2020 έως 31-5-2020 (Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ 1052/20-3-2020).
  • Παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου η καταβολή δόσεων και η διενέργεια διαδικαστικών πράξεων του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (άρθρο 5 ΠΝΠ 30-3-2020, ΦΕΚ 75Α).
  • Αναστέλλεται μέχρι 30 Απριλίου η κοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου και οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου (άρθρο 6 παρ. 1 ΠΝΠ 30-3-2020, ΦΕΚ 75Α).
  • Η προθεσμία του φορολογουμένου για τη διατύπωση απόψεων ή αντιρρήσεων σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμου, αναστέλλεται έως την 31η Μαΐου 2020 προστίμου (άρθρο 6 παρ. 4 ΠΝΠ 30-3-2020, ΦΕΚ 75Α).  Η προθεσμία παρατάθηκε μέχρι 10 Απριλίου με την ΥΑ Α.1081/10-4-2020 (ΦΕΚ 1303Β).
  • Αναστέλλονται για 60 ημέρες, δηλαδή μέχρι 30 Μαΐου 2020, οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά οποιασδήποτε πράξης της φορολογικής αρχής, κατά το άρθρο 63 του ν. 4174/2013 που έχουν λήξει ή λήγουν από τις 11 Μαρτίου έως και 31 Μαΐου 2020 (άρθρο 6 παρ. 4 ΠΝΠ 30-3-2020, ΦΕΚ 75Α).
  • Αναστέλλεται μέχρι 30 Ιουνίου η προθεσμία για την καταχώριση στοιχείων στο «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων».
 • Τι ισχύει σε σχέση με την «Επιστρεπτέα Προκαταβολή»;

  Με το άρθρο 3 ΠΝΠ 30-3-2020 (ΦΕΚ 75Α) προβλέφθηκε η οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται μέσα από την εφαρμογή της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής».  Η ενίσχυση αυτή, σημειώνεται ότι δεν έχει καμία σχέση με την προκαταβολή φόρου που αποδίδουν οι επιχειρήσεις προς την εφορία, ούτε με την επιστροφή της, απλά έτσι θεωρήθηκε πρόσφορο να ονομαστεί.

  Για την ενίσχυση αυτή, εκδόθηκε η ΥΑ Α.1076/2-4-2020 (ΦΕΚ 1135Β) με την οποία προβλέπονται τα εξής:

  Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δημιουργήθηκε μία διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ονομασία «myBusinessSupport».  Μέσω της πλατφόρμας αυτής, υποβάλλονται οι αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής, η οποία είναι επιστρεπτέα ολικά ή μερικά (θα καθοριστεί αργότερα) σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κρίση του κορωνοϊού.  Η πλατφόρμα συνδέεται ηλεκτρονικά με τον ΑΦΜ κάθε επιχείρησης.

  Ένα θέμα που ξεκαθαρίζει η Υπουργική Απόφαση είναι ότι, για την λήψη της σχετικής ενίσχυσης δεν είναι αναγκαίο να υπάγεται η επιχείρηση σε κάποιον από τους ΚΑΔ, που έχουν καθοριστεί ως «πληγέντες» και περιλαμβάνονται στις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις για τα ευεργετικά μέτρα λόγω της κρίσης του κορωνοϊού.

  Δικαιούχοι της ενίσχυσης αρχικά ήταν οι επιχειρήσεις που απασχολούν από έναν έως 500 εργαζόμενους.  Εντέλει, στο μέτρο εντάχθηκαν με την ΥΑ Α.1091/13-4-2020 (ΦΕΚ 1466Β) και όλες οι εταιρείες που δεν απασχολούν προσωπικό, ήτοι ιδιωτικές επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, ΕΠΕ και ΙΚΕ.  Προς το παρόν, οι αυτοαπασχολούμενοι εξαιρούνται του μέτρου αυτού, ωστόσο οι ατομικές επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό οποιουδήποτε αριθμού εντάσσονται κανονικά.

  Στην σχετική πλατφόρμα, οι επιχειρηματίες συμπληρώνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

  Α. Κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος:

  α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν:

  αα) Απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά στο Α’ τρίμηνο (Ιανουάριος – Μάρτιος) 2020.

  αβ) Διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά τον μήνα Μάρτιο 2020.

  β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, όπως και απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ (ΥΑ Α.1080/ 9-4-2020, ΦΕΚ 1294Β), που τηρούν:

  βα) Απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν:

  • το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,
  • το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019,
  • τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, συγκεντρωτικά για το τρίμηνο,

  ββ) Διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν:

  • το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,
  • το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019,
  • τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, διακριτά για κάθε μήνα.

  Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε

  δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.

  Β. Από τον Απρίλιο μέχρι τον Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, μέχρι τη δέκατη

  ημέρα του επόμενου μήνα.

  Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.

  Πρέπει να σημειωθεί ότι, για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης, η ΑΑΔΕ μπορεί να αποτυπώνει στην πλατφόρμα πληροφορίες, όπως συγκριτικά στοιχεία εσόδων και δαπανών προηγούμενων περιόδων, τα οποία προκύπτουν

  από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων.

  Η πλατφόρμα είναι εφαρμογή του Taxisnet και η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με την χρήση των προσωπικών κωδικών. 

  Η αρχική προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των συνοδευτικών στοιχείων ήταν μέχρι τις 10 Απριλίου 2020, παρατάθηκε όμως μέχρι τις 21 Απριλίου 2020. 

  Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία

  επιστροφής της (ολικά ή μερικά), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση.

  Από το Υπουργείο Οικονομικών, έχει ανακοινωθεί ότι, οι παράμετροι βάσει των οποίων θα καθοριστεί η ενίσχυση, είναι η πτώση του τζίρου, ο αριθμός των εργαζομένων, η δομή κόστους του κάθε κλάδου και η καταστροφή αποθεμάτων, που μπορεί να συμβεί στη διάρκεια της κρίσης.

  Αναμένουμε την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης.

 • Αναστέλλεται η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων;

  Σύμφωνα με την παράγραφο 1 άρθρου 3 ΠΝΠ 11-3-2020 (ΦΕΚ 55Α), μπορεί να αναστέλλεται η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από επιχειρήσεις για τους μισθωτούς τους. Επίσης, με συμπλήρωση που έγινε με το άρθρο 23 ΠΝΠ 30-3-2020 (ΦΕΚ 75Α), μπορεί να αναστέλλεται και είσπραξη ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών.

  Κατά τη διάρκεια της αναστολής, οι συγκεκριμένες οφειλές δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.

  Σε εκτέλεση αυτής της διάταξης, εκδόθηκε η ΥΑ Δ.15/Δ΄/οικ.13226/325/26-3-2020 (ΦΕΚ 1044Β), σύμφωνα με το άρθρο 1 της οποίας, για τις επιχειρήσεις ή τους εργοδότες, οι ασφαλιστικές εισφορές Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας, που κανονικά έπρεπε να πληρωθούν μέχρι 31-3-2020 και 30-4-2020 αντίστοιχα, μπορούν να καταβληθούν μέχρι τις  30-9-2020 και μέχρι 31-10-2020 αντίστοιχα, χωρίς να επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις.

  Η διάταξη περιλαμβάνει όλες τις ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη.  Ωστόσο, οι ΑΠΔ Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 υποβάλλονται κανονικά. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των ΑΠΔ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις. Οι περιλαμβανόμενες στις ΑΠΔ ασφαλιστικές

  εισφορές για το διάστημα μέχρι την απαγόρευση λειτουργίας ή μέχρι την αναστολή συμβάσεων εργασίας καταβάλλονται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

  Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΥΑ Δ.15/Δ΄/οικ.13226/325/26-3-2020 (ΦΕΚ 1044Β), η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, απαιτητών έως 31-3-2020 καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά 3 μήνες, χωρίς πρόσθετα τέλη, τόκους, προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

  Προσοχή: Στα συγκεκριμένα ευεργετικά μέτρα υπάγονται:

  • Είτε επιχειρήσεις που απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση.
  • Είτε επιχειρήσεις που έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, που αναφέρεται στο συνημμένο στην ως άνω ΥΑ πίνακα και στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που θα τον τροποποιήσουν.  Με την ΥΑ Δ.15/Δ’/οικ.13937/337/6-4-2020 (ΦΕΚ 1384Β), επεκτάθηκε η δυνατότητα υπαγωγής στα ευεργετικά μέτρα και των επιχειρήσεων με ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας.

  Ακολούθως, εκδόθηκε αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση, η ΥΑ Δ.15/Δ΄/ οικ.13412/327/27-3-2020 (ΦΕΚ 1077Β), για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους στον πρώην ΟΓΑ με εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια (άρθρο 1 παρ. 1 και άρθρο 2 ΥΑ Δ.15/Δ΄/οικ.13412/ 327/27-3-2020, ΦΕΚ 1077Β).  Σύμφωνα με αυτήν, οι ασφαλιστικές εισφορές Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, που κανονικά έπρεπε να πληρωθούν μέχρι 31-3-2020 και 30-4-2020 αντίστοιχα, παρατείνονται χωρίς να επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις.

  Οι εισφορές εξοφλούνται σε 4 μηνιαίες δόσεις, που θα καταβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα.  Η πρώτη δόση θα καταβληθεί την 30 Σεπτεμβρίου 2020.

  Εφόσον τηρούνται οι όροι της καταβολής, θα χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα 2 μηνών.

  Με την παρ. 2 άρθρου 1 ΥΑ Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327/27-3-2020 (ΦΕΚ 1077Β) παρατείνεται για τους ίδιους δικαιούχους και η προθεσμία καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων, που έπρεπε να πληρωθούν μέχρι 31 Μαρτίου 2020.  Η προθεσμία τους καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά 3 μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.

  Και για τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις ωστόσο, δικαίωμα υπαγωγής έχουν μόνο όσοι έχουν κύριο ΚΑΔ έναν από αυτούς που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα της Υπουργικής Απόφασης.  Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση ισχύει προς το παρόν μόνο για τον κύριο ΚΑΔ και δεν εναρμονίζεται με τον ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας.  Πρόκειται για ένα τεχνικό θέμα, που αναμένεται να έχει λυθεί σύντομα, ώστε να ισχύσουν οι αυτοί ΚΑΔ –κύριοι και δευτερεύοντες –τόσο για τις οφειλές προς το Δημόσιο όσο και για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

  Με το άρθρο 18 ΠΝΠ 30-3-2020 (ΦΕΚ 75Α), για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες που θα καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, παρέχεται έκπτωση 25% στο ποσό που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξής τους.  Προκειμένου να υπαχθούν στο ευεργέτημα, για τις εισφορές Φεβρουαρίου, πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές του Ιανουαρίου ή να τις εξοφλήσουν μέχρι και την ημερομηνία καταβολής των εισφορών Φεβρουαρίου, χωρίς απαλλαγή στην περίπτωση αυτή από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. Για τις εισφορές Μαρτίου 2020 πρέπει να έχουν εξοφληθεί επιπλέον και οι εισφορές Φεβρουαρίου, χωρίς την

  ανωτέρω έκπτωση, μέχρι και την ημερομηνία καταβολής των εισφορών Μαρτίου 2020, χωρίς απαλλαγή στην περίπτωση αυτή από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής (ΥΑ Δ15/Δ΄/οικ.13994/339/3-4-2020, ΦΕΚ 1265Β).

 • Τι ισχύει σε σχέση με την «Επιστρεπτέα Προκαταβολή» που έχει ανακοινώσει η Κυβέρνηση;

  Με το άρθρο 3 ΠΝΠ 30-3-2020 (ΦΕΚ 75Α) προβλέφθηκε η οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται μέσα από την εφαρμογή της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής».  Η ενίσχυση αυτή, σημειώνεται ότι δεν έχει καμία σχέση με την προκαταβολή φόρου που αποδίδουν οι επιχειρήσεις προς την εφορία, ούτε με την επιστροφή της, απλά έτσι θεωρήθηκε πρόσφορο να ονομαστεί.

  Για την ενίσχυση αυτή, εκδόθηκε η ΥΑ Α.1076/2-4-2020 (ΦΕΚ 1135Β) με την οποία προβλέπονται τα εξής:

  Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δημιουργήθηκε μία διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ονομασία «myBusinessSupport».  Μέσω της πλατφόρμας αυτής, υποβάλλονται οι αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής, η οποία είναι επιστρεπτέα ολικά ή μερικά (θα καθοριστεί αργότερα) σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κρίση του κορωνοϊού.  Η πλατφόρμα συνδέεται ηλεκτρονικά με τον ΑΦΜ κάθε επιχείρησης.

  Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις που απασχολούν από έναν έως 500 εργαζόμενους (δυστυχώς και παρά τις διαμαρτυρίες της ΕΣΕΕ, οι αυτοαπασχολούμενοι εξαιρούνται).  Ένα θέμα που ξεκαθαρίζει η Υπουργική Απόφαση είναι ότι, για την λήψη της σχετικής ενίσχυσης δεν είναι αναγκαίο να υπάγεται η επιχείρηση σε κάποιον από τους ΚΑΔ, που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις για τα ευεργετικά μέτρα λόγω της κρίσης του κορωνοϊού.

  Στην σχετική πλατφόρμα, οι επιχειρηματίες συμπληρώνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

  Α. Κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος:

  α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν:

  αα) Απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά στο Α’ τρίμηνο (Ιανουάριος – Μάρτιος) 2020.

  αβ) Διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά τον μήνα Μάρτιο 2020.

  β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν:

  βα) Απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν,

  • το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,
  • το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019,
  • τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, συγκεντρωτικά για το τρίμηνο,

  ββ) Διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν,

  • το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,
  • το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019,
  • τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, διακριτά για κάθε μήνα.

  Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε

  δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.

  Β. Από τον Απρίλιο μέχρι τον Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, μέχρι τη δέκατη

  ημέρα του επόμενου μήνα.

  Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.

  Πρέπει να σημειωθεί ότι, για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης, η ΑΑΔΕ μπορεί να αποτυπώνει στην πλατφόρμα πληροφορίες, όπως συγκριτικά στοιχεία εσόδων και δαπανών προηγούμενων περιόδων, όπως προκύπτουν

  από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων.

  Η πλατφόρμα είναι εφαρμογή του Taxisnet και η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με την χρήση των προσωπικών κωδικών. 

  Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως τις 10 Απριλίου 2020. 

  Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία

  επιστροφής της (ολικά ή μερικά), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση.

  Από το Υπουργείο Οικονομικών, έχει ανακοινωθεί ότι, οι παράμετροι βάσει των οποίων θα καθοριστεί η ενίσχυση, είναι η πτώση του τζίρου, ο αριθμός των εργαζομένων, η δομή κόστους του κάθε κλάδου και η καταστροφή αποθεμάτων, που μπορεί να συμβεί στη διάρκεια της κρίσης.

  Αναμένουμε την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης.

 • Αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης του ΕΦΚΑ;

  Σύμφωνα με το άρθρο 3 ΥΑ Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327/27-3-2020 (ΦΕΚ 1077Β), αναστέλλεται μέχρι και 31-8-2020 κάθε διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης.  Διατηρούνται ωστόσο οι κατασχέσεις και υποθήκες που έχουν επιβληθεί.

 • Αναστέλλεται η καταβολή των τελών προς τους Δήμους;

  Η αναστολή της καταβολής των τελών είναι δυνητική.  Η ΠΝΠ 20-3-2020 (ΦΕΚ 68Α) δίνει την δυνατότητα στα Δημοτικά Συμβούλια (παρ. 8 άρθρου 37) να λάβουν σχετική απόφαση, ώστε οι επιχειρήσεις που περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους (όπως οι επιχειρήσεις εστίασης) και αδυνατούν να κάνουν χρήση του παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα, πάγκοι κλπ.) να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

  Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια των Δημοτικών Συμβουλίων.

 • Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις εστίασης που δεν είχαν δηλώσει επίσημα την διανομή κατ’ οίκον (delivery);

  Οι επιχειρήσεις εστίασης (εστιατόρια, catering, χορευτικά κέντρα, αναψυκτήρια, καφετέριες, καφέ μπαρ, καφενεία, κέντρα διασκέδασης κλπ.) έκλεισαν σύμφωνα με την ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149/13-3-2020 (ΦΕΚ 855Β) αρχικά μέχρι τις 27 Μαρτίου 2020 με αντίστοιχες παρατάσεις μέχρι σήμερα. 

  Όσες εξ’ αυτών είναι γενικώς αδειοδοτημένες για λειτουργία με τραπεζοκαθίσματα και δεν είχαν δηλώσει την διανομή κατ’ οίκον ή παράδοση στο κατάστημα (delivery και take away), μπορούν πλέον να λειτουργήσουν κατά την διάρκεια της κρίσης αυτές τις δραστηριότητες χωρίς καμία άλλη δήλωση ή προϋπόθεση, δικαίωμα που τους δόθηκε ειδικά από το άρθρο 1 παρ. 6 ΠΝΠ 14-3-2020 (ΦΕΚ 64Α).

 • Τι ισχύει ως προς το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων που έχουν μείνει ανοικτά;

  Στο άρθρο 18 της ΠΝΠ 20-3-2020 (ΦΕΚ 68Α) ορίζεται ότι το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων μπορεί, με Υπουργική Απόφαση, να παρατείνεται κατά μία ώρα από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά δύο ώρες το Σάββατο.  Με Υπουργική Απόφαση μπορεί να αποφασίζεται και η υποχρέωση λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, είτε για όλη την επικράτεια είτε για μέρος αυτής. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και το ωράριο λειτουργίας τις Κυριακές.

  Η αρμοδιότητα παρεκκλίσεων από τα ισχύοντα νομικά πλαίσια συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 ΠΝΠ 13-4-2020 (ΦΕΚ 84Α), σύμφωνα με την οποία, για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζεται το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των καταστημάτων που εξακολουθούν να λειτουργούν.

  Η πρώτη ΥΑ που εκδόθηκε ήταν η 31927/21-3-2020 (ΦΕΚ 945Β), με την οποία όλα τα καταστήματα τροφίμων άνοιξαν υποχρεωτικά την Κυριακή, 22 Μαρτίου.  Λόγω της μειωμένης κίνησης, η επόμενη απόφαση που εκδόθηκε (και ισχύει), δηλαδή η ΥΑ 32859/24-3-2020 (ΦΕΚ 1023Β) ορίζει ότι από 26-03-2020 έως και 25-04-2020, τα καταστήματα θα λειτουργούν ως εξής:

  • Για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 07:00 έως 21:00.
  • Για το Σάββατο από 07:00 έως 20:00.
  • Τις Κυριακές κλειστά.

  Στις 9-4-2020 εκδόθηκε η ΥΑ 36938/8-4-2020 (ΦΕΚ 1274Β), η οποία όρισε το ωράριο της Κυριακής των Βαΐων (10.00 με 20.00) και της Μεγάλης Εβδομάδας, βάσει του άρθρου 12 ν. 3377/2005.

  Τα ωράρια που θεσμοθετούνται με βάση τα ανωτέρω νομοθετήματα έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα μόνο για τα σούπερ μάρκετ.  Τα μικρά καταστήματα τροφίμων μπορούν να χρησιμοποιούν τα συνήθη ωράριά τους (παρ. 8 Εγκυκλίου 33652/27-3-2020).

  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων και τις αμοιβές τους ως προς την εργασία την Κυριακή.

 • Ποιες άλλες επιχειρήσεις επιτρέπεται να λειτουργούν τις Κυριακές;

  Οι επιχειρήσεις που, σύμφωνα με τα επείγοντα μέτρα, επιτρέπεται να λειτουργούν τις Κυριακές είναι αυτές που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, τη μεταφορά και τον εφοδιασμό τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού προς καταστήματα /επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών (άρθρο 16 ΠΝΠ 14-3-2020, ΦΕΚ 64Α).

  Και εδώ είναι αυτονόητο ότι πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων και τις αμοιβές τους ως προς την εργασία την Κυριακή.

 • Τι ισχύει ως προς το ωράριο τροφοδοσίας καταστημάτων;

  Με την παρ. 1 άρθρου 1 της ΠΝΠ 14-3-2020 (ΦΕΚ 64Α), όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 20 παρ. 1 ΠΝΠ 20-3-2020 (ΦΕΚ 68Α), η εφαρμογή του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που θέτουν περιορισμούς στις ώρες φορτοεκφόρτωσης των προϊόντων και τροφοδοσίας, αναστέλλεται μέχρι 20 Απριλίου 2020.  Η προθεσμία αυτή παρατάθηκε μέχρι τις 14 Μαΐου (ΥΑ 38560/14-4-2020, ΦΕΚ 1391Β). 

  Το συγκεκριμένο προνόμιο προς το παρόν επιφυλάσσεται αποκλειστικά και μόνον για τα καταστήματα που εμπορεύονται τρόφιμα, τα σούπερ μάρκετ, τις λαϊκές αγορές και τις οργανωμένες αγορές τροφίμων.

 • Για ποιους ισχύει πλέον η υποχρέωση να πωλούν εφημερίδες;

  Με το άρθρο 3 της ΥΑ 31927/21-3-2020 (ΦΕΚ 945Β), η υποχρέωση πώλησης εφημερίδων επεκτάθηκε στα εμπορικά καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων.  Σε αυτά περιλαμβάνονται τόσο τα σούπερ μάρκετ όσο και τα καταστήματα τύπου παντοπωλείου – μίνι μάρκετ (παρ. 7 Εγκυκλίου 33652/27-3-2020). 

 • Πως ορίζεται η πυκνότητα των πολιτών που επισκέπτονται τα καταστήματα τροφίμων;

  Με την παρ. 5 άρθρου 1 της ΠΝΠ 14-3-2020 (ΦΕΚ 64Α), ορίστηκε ότι, με ευθύνη των διοικήσεων των σούπερ μάρκετ, η προσέλευση των καταναλωτών γίνεται διασφαλίζοντας ότι τηρείται η αναλογία του ενός ατόμου ανά 10 τ.μ και με ελάχιστη απόσταση τα 2 μέτρα μεταξύ τους. 

  Ωστόσο, με το άρθρο 4 ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.21268/28-3-2020 (ΦΕΚ 1081Β), ορίστηκε ότι στις επιχειρήσεις που λειτουργούν, πρέπει να τηρείται η αναλογία ενός ατόμου ανά 15 τ.μ., ελάχιστη απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των πελατών, καθώς και ο μη σχηματισμός ουράς άνω των 5 ατόμων.

 • Για ποια είδη γενικής χρήσης έχει μειωθεί ο ΦΠΑ;

  Με την παρ. 1 άρθρου 1 ΠΝΠ 20-3-2020 (ΦΕΚ 68Α), ο συντελεστής ΦΠΑ μειώθηκε στο 6% για τα εξής είδη:

  • Μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική (για την προστασία από ιούς και την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών – νοσοκομειακή και ιδιωτική χρήση).
  • Σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή.
  • Αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντιλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα.
  • Οινόπνευμα μετουσιωμένο, το οποίο προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών.
  • Καθαρό οινόπνευμα, μη μετουσιωμένο, γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο 95%, το οποίο διατίθεται εμφιαλωμένο στη λιανική πώληση.

  Οι συγκεκριμένες μεταβολές αρχικά προβλέπεται να ισχύσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, οπότε μετά θα γίνει επιστροφή στο προ κορωνοϊού καθεστώς.

 • Πόσα είδη ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής μπορεί να προμηθεύει το κατάστημα στους πελάτες του;

  Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων, μέσων ατομικής προστασίας ή

  προσωπικής υγιεινής μπορούν να διαθέτουν προς τους καταναλωτές ανώτατη ποσότητα 2 τεμαχίων ανά πελάτη (παρ. 1 Εγκυκλίου 32440/23-3-2020 Υπουργείου Ανάπτυξης) για:

  • Προϊόντα απολύμανσης.
  • Προϊόντα αιθυλικής αλκοόλης.
  • Αντισηπτικά προϊόντα.

  Οι πολυσυσκευασίες έχουν πλέον καταργηθεί για το χρονικό διάστημα της κρίσης και τα παραπάνω προϊόντα πρέπει να διατίθενται αποκλειστικά σε

  μεμονωμένες συσκευασίες.

 • Τι ισχύει εκτάκτως ως προς τις καταχωρήσεις των υπερωριών από τους εργοδότες στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ;

  Σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 4 ΠΝΠ 11-3-2020 (ΦΕΚ 55Α), αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να υποβάλλει στο π.σ. ΕΡΓΑΝΗ τα έντυπα Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου) και Ε8 (αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης). 

  Αρχικά μέχρι τις 10 Απριλίου και πλέον μέχρι τις 30 Απριλίου (βάσει του άρθρου 1 ΥΑ 14556/448/7-4-2020, ΦΕΚ 1208Β) ο εργοδότης δεν έχει υποχρέωση να καταχωρεί τις αλλαγές ή τροποποιήσεις του ωραρίου των εργαζομένων του πριν την πραγματοποίησή τους (τροποποίηση της ώρας έναρξης ή λήξης ωραρίου, αλλαγή του ρεπό, αλλαγή βάρδιας, υπερεργασία, υπερωρίες κλπ.).  Οι αλλαγές αυτές υποβάλλονται συγκεντρωτικά στο πρώτο 10ήμερο του επόμενου μήνα, με ειδικό έντυπο, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της ΥΑ 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (ΦΕΚ 3520Β).

  Με το άρθρο 1 ΥΑ 14638/Δ1.4991/9-4-2020 (ΦΕΚ 1424Β), η ισχύς του μέτρου αυτού έγινε αόριστη και για όσο χρόνο διαρκούν τα μέτρα καταπολέμησης της πανδημίας του κορωνοϊού.

 • Τα μέτρα έχουν αλλάξει κάτι σε σχέση με την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων;

  Σε γενικές γραμμές, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 88/1999 (ΦΕΚ 94Α) και της Οδηγίας 93/104/ΕΚ και κυρίως:

  • Η ελάχιστη περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης 11 συνεχών ωρών.
  • Η χορήγηση τουλάχιστον 24 ωρών εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

  Ειδικά σε ότι αφορά τις υπερωρίες (δηλαδή πάνω από τις 9 ώρες ημερησίου ωραρίου), έχει εισαχθεί γενική εξαίρεση από τις ισχύουσες διατάξεις.  Συγκεκριμένα, με το άρθρο 15 ΠΝΠ 14-3-2020 (ΦΕΚ 64Α) και για χρονικό διάστημα όχι πάνω από 6 μήνες, οι επιχειρήσεις που έχουν εξαντλήσει τα νόμιμα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους, μπορούν να προσθέσουν και άλλες ώρες υπερωρίας, χωρίς γνωμοδότηση του ΑΣΕ και απόφαση του Υπουργού Εργασίας.  Η εν λόγω υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ημερήσια όρια εργασίας, δηλαδή τις 13 στις 24 ώρες.

  Λογικό είναι ότι, μετά την εισαγωγή της σχετικής διάταξης, οι διατάξεις των ΠΔ 88/1999 (ΦΕΚ 94Α) και Οδηγίας 93/104/ΕΚ, που ορίζουν ότι η διάρκεια της εβδομαδιαίας απασχόλησης δεν μπορεί, στον μέσο όρο της και ανά τετράμηνο, να υπερβαίνει τις 48 ώρες περιλαμβανομένων και των υπερωριών, θα ελαστικοποιηθούν αντίστοιχα για την περίσταση της κρίσης του κορωνοϊού.

 • Τι δυνατότητες έχει η επιχείρηση σχετικά με την εξ’ αποστάσεως εργασία των υπαλλήλων της;

  Με το άρθρο 4 παρ. 2 της ΠΝΠ 11-3-2020 (ΦΕΚ 55Α) προβλέπεται ότι, ο εργοδότης μπορεί με δική του απόφασή του να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενό του μπορεί και να γίνει και εξ’ αποστάσεως.  Μέχρι την έκδοση της σχετικής ΠΝΠ, αυτή η μεταβολή μπορούσε να γίνει μόνο με σύμφωνη γνώμη εργοδότη και εργαζόμενου.

  Η κυριότερη μορφή της εξ αποστάσεως εργασίας είναι η τηλεργασία. Ο εργοδότης στα πλαίσια παροχής της τηλεργασίας, διατηρεί το δικαίωμα να ρυθμίζει όλα τα θέματα που ανάγονται στην οργάνωση και αυτού του χρόνου εργασίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση της επιχείρησής του.

 • Τι ισχύει για τους εργαζόμενους της επιχείρησης που έχουν παιδιά σε παιδικό σταθμό ή σχολείο;

  Για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους που έχουν τα παιδιά τους σε βρεφονηπιακούς/παιδικούς σταθμούς και σχολεία που έπαψαν να λειτουργούν, εισάγεται η άδεια ειδικού σκοπού, με την παρ. 3 άρθρου 4 της ΠΝΠ 11-3-2020 (ΦΕΚ 55Α).  Αρχικά, η άδεια αυτή μπορούσε να ληφθεί μέχρι 10 Απριλίου, αλλά με το άρθρο 2 της ΥΑ 14556/448/7-4-2020 (ΦΕΚ 1208Β), η προθεσμία για την λήψη άδειας ειδικού σκοπού παρατάθηκε μέχρι τις 24 Απριλίου 2020.

  Η άδεια λαμβάνεται ως εξής: 

  • Για κάθε 4 ημέρες της άδειας, δύο χρεώνονται στον εργοδότη, μία στο κράτος και μία στην κανονική άδεια του εργαζόμενου.  Η περίοδος της άδειας ειδικού σκοπού θεωρείται ως χρόνος εργασίας και άρα αμείβεται και ασφαλίζεται ως τέτοιος.
  • Η άδεια μπορεί να ληφθεί, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτός, ακόμα και εάν ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή δημόσιος υπάλληλος. 
  • Όταν και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, γνωστοποιούν στον εργοδότη/εργοδότες τους ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας ή τα χρονικά διαστήματα που μοιράζονται την άδεια.
  • Αν ο ένας από τους δύο γονείς δεν δουλεύει, τότε ο εργαζόμενος γονέας δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις.  Τέτοια περίπτωση έχουμε όταν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) σύνταξη αναπηρίας (άρθρο 8 ΠΝΠ 13-4-2020, ΦΕΚ 84Α).
  • Εάν ένας από τους δύο γονείς είναι στο Δημόσιο, τότε ο εργοδότης, πριν δώσει την άδεια ειδικού σκοπού στον άλλο γονέα, πρέπει να ζητήσει υπεύθυνη δήλωση από τον εργαζόμενο στο Δημόσιο ότι, δεν έχει κάνει χρήση της άδειας αυτής.
  • Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης, την άδεια ειδικού σκοπού παίρνει ο εργαζόμενος που έχει την επιμέλεια τη την γονική μέριμνα του παιδιού.

  Η άδεια ειδικού σκοπού συνιστά δικαίωμα του εργαζόμενου, το οποίο ο εργοδότης οφείλει να εγκρίνει, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.  Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει στο π.σ. ΕΡΓΑΝΗ όσους εργαζομένους του έκαναν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, καθώς και την διάρκειά της.

 • Τι ισχύει για τους εργαζόμενους που μπαίνουν σε υποχρεωτική καραντίνα από τον ΕΟΔΥ;

  Ο εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενους, οι οποίοι εμφανίζουν συμπτώματα, οι ίδιοι ή οι οικείοι τους και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ πρέπει να παραμείνουν κατ’ οίκον, υποχρεούται να αποδεχθεί την αποχή τους από τα εργασιακά τους καθήκοντα. 

  Οι αποδοχές τους καταβάλλονται κανονικά, εκτός αν η επιχείρηση αναστείλει τη λειτουργία της με απόφαση δημόσιας αρχής.

 • Τι ισχύει για τις ευπαθείς ομάδες εργαζομένων;

  Για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες εφαρμόζονται αναλογικά τα προβλεπόμενα για τους εργαζόμενους σε κατ’ οίκον παραμονή για προληπτικούς λόγους.  Οι ευπαθείς ομάδες εξειδικεύονται από τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ.  Οι αποδοχές των εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες καταβάλλονται κανονικά, εκτός αν η επιχείρηση αναστείλει τη λειτουργία της με απόφαση δημόσιας αρχής.

 • Μπορεί ο εργοδότης της επιχείρησης που εξακολουθεί να λειτουργεί, να απολύσει ή να επιβάλλει μερική απασχόληση ή εκ περιτροπής εργασία, λόγω των ειδικών συνθηκών ή της πτώσης του τζίρου του;
  1. Ο εργοδότης της επιχείρησης που εξακολουθεί να λειτουργεί δεν χάνει το δικαίωμά του να προχωρήσει σε απολύσεις προσωπικού.
  2. Μονομερώς ο εργοδότης δεν μπορεί να επιβάλλει μερική απασχόληση.  Η μεταβολή της σύμβασης εργασίας από πλήρους σε μερικής απασχόλησης απαιτεί την σύμφωνη γνώμη των εργαζόμενου που αφορά.
  3. Με διευθυντικό δικαίωμα ο εργοδότης μπορεί να επιβάλλει ένα είδος εκ περιτροπής εργασίας (δηλαδή απασχόλησης κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος κατά πλήρες ημερήσιο 8ωρο εργασίας).  Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 9 ΠΝΠ 20-3-2020 (ΦΕΚ 68Α), ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:
  4. Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο 2 εβδομάδες το μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα.  Εννοείται ότι, αντιστοίχως προσαρμόζεται και ο μισθός του.
  5. Η σχετική αναπροσαρμογή γίνεται ανά εβδομάδα και μπορεί να ενταχθεί σε αυτήν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης.
  6. Εφόσον υιοθετηθεί το μέτρο αυτό, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.  Από την διατύπωση της διάταξης προκύπτει ότι, εδώ δεν έχουμε πλήρη απαγόρευση απολύσεων, όπως στις επιχειρήσεις που έκλεισαν, αλλά υποχρέωση να διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός εργαζομένων.  Συνακόλουθα, ερμηνευτικά συνάγεται ότι, ο εργοδότης μπορεί να κάνει απολύσεις και να προχωρήσει σε ισάριθμες προσλήψεις, προκειμένου να διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός του προσωπικού της επιχείρησης.
  7. Στο τέλος κάθε μήνα o εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας στο π.σ. «ΕΡΓΑΝΗ».
  8. Εκτός αυτών και εφόσον ο εργοδότης χρειάζεται να λάβει ακόμη περισσότερο δραστικά μέτρα, έχει πάντα την διέξοδο να καταφύγει σε προσαρμοσμένη εκ περιτροπής εργασία που προβλέπεται δηλαδή στο άρθρο 38 παρ. 3δ ν. 1892/1990.

  Σύμφωνα με την διάταξη αυτή, αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του (όπως στην περίπτωσή μας), ο εργοδότης μπορεί να επιβάλλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή του, για χρονικό διάστημα 9 μηνών τον χρόνο.

  Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας.  Πιο συνηθισμένη μορφή εκ περιτροπής απασχόλησης είναι η εργασία 8ώρου, μία ημέρα την εβδομάδα.  Προϋπόθεση για την εκ περιτροπής απασχόληση στην επιχείρηση είναι  η προηγούμενη ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, οι οποίοι είτε προέρχονται από το σωματείο τους, είτε από το συμβούλιο των εργαζομένων.  Εάν δεν υπάρχει σωματείο ή συμβούλιο εργαζομένων, τότε η ενημέρωση / διαβούλευση γίνεται με όλους τους εργαζόμενους της επιχείρησης και πραγματοποιείται σε τόπο και χρόνο που ορίζει ο εργοδότης.  Για την επιβολή του συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.

 • Μπορεί μία επιχείρηση που δεν έχει κλείσει με κρατική εντολή να κλείσει οικειοθελώς;

  Μπορεί.  Εάν έχει ως κύριο ή δευτερεύοντα (με κύρια έσοδα) ΚΑΔ έναν από αυτούς που περιλαμβάνονται είτε στην αρχική Υπουργική Απόφαση Α1053/20-3-2020 (ΦΕΚ 949Β) είτε στις αντίστοιχες που την συμπληρώνουν, τότε συμμετέχει στα ευεργετικά μέτρα που θεσπίζει η Κυβέρνηση.

  Εάν δεν έχει τέτοιο κύριο ή δευτερεύοντα (με κύρια έσοδα) ΚΑΔ και αποφασίσει να κλείσει, δεν έχει κανένα από τα θεσπιζόμενα ευεργετήματα.

 • Εάν η επιχείρηση αποφασίσει να κλείσει οικειοθελώς ή εξακολουθεί να λειτουργεί σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, μπορεί να δώσει στο προσωπικό της άδειες άνευ αποδοχών ή να αναστείλει τις συμβάσεις του;
  • Πρώτον, στην εργατική νομοθεσία δεν υπάρχουν διατάξεις για την άδεια άνευ αποδοχών. Για το θέμα αυτό απαιτείται συνεννόηση μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη.
  • Δεύτερον, για την αναστολή των συμβάσεων, θα πρέπει πρώτα η επιχείρηση να έχει προσδιοριστεί ως πληττόμενη από την εξάπλωση του κορωνοϊού, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας (ΥΑ Α1053/20-3-2020, όπως κάθε φορά ισχύει και συμπληρώνεται, ΦΕΚ 949Β).

  Η συγκεκριμένη επιχείρηση μπορεί να αναστείλει τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες της στο δυσμενές περιβάλλον (άρθρο 11 παρ. 2 ΠΝΠ 20-3-2020, ΦΕΚ 68Α).

  Η αναστολή των συμβάσεων στην αρχή προβλεπόταν ότι θα διαρκέσει ένα μήνα, πλην όμως, με την ΥΑ 12998/232/23-3-2020 (ΦΕΚ 1078Β), η διάρκεια της αναστολής αυτής ορίστηκε σε 45 ημερολογιακές ημέρες (Κεφ. Α2 άρθρο 1 παρ. 1). Η αναστολή ισχύει τόσο για τις αορίστου όσο και για τις ορισμένου χρόνου συμβάσεις.

  Όσοι κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας, όχι μόνο απαγορεύεται να προχωρήσουν σε απολύσεις, αλλά επιπλέον υποχρεούνται να διατηρήσουν όλες τις θέσεις εργασίας και στο μέλλον, για ίσο χρονικό διάστημα με αυτό της αναστολής.

  Μετά την επιβολή της αναστολής, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει τις ΑΠΔ των εργαζομένων που ανέστειλε τις συμβάσεις τους.  Επίσης, υποβάλλει στο π.σ. ΕΡΓΑΝΗ υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνει τους εργαζόμενους που τελούν εν αναστολή.  Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση υποχρεούται επίσης να δηλώσει και όλους τους εργαζόμενους που λύθηκε η σύμβασή τους από 1ης έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με απόλυση, είτε με οικειοθελή αποχώρηση.  Την υπεύθυνη δήλωση μαζί με τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισής της στο π.σ. ΕΡΓΑΝΗ γνωστοποιεί αυθημερόν στον εργαζόμενο που αυτή αφορά.

  Εάν αμελήσει να υποβάλλει την δήλωση, τότε ο εργοδότης αποκλείεται από τα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

  Η ανάκληση της αναστολής επιτρέπεται μόνο για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες στις εξής περιπτώσεις:

  α. Σε περίπτωση επίταξης επιχειρήσεων από δημόσια αρχή για κάλυψη εκτάκτων, κατεπειγουσών, μη αναβαλλόμενων και ανελαστικών αναγκών για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος που οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν προς κάλυψη αυτής της ανάγκης είναι χρόνος εργασίας και αμείβεται εξ ολοκλήρου από τους εργοδότες.

  β. Στις λοιπές περιπτώσεις που ισχύουν τα ίδια χαρακτηριστικά, δηλαδή έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες ή ανελαστικές ανάγκες, οι εργοδότες μπορούν να ανακαλούν εργαζόμενους σε αναστολή και αντίστοιχα ο χρόνος που οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν προς κάλυψη αυτής της ανάγκης είναι χρόνος εργασίας και αμείβεται εξ ολοκλήρου από τους εργοδότες.

  Οι εργοδότες που προχωρούν σε αυτό το μέτρο, έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν και να αιτιολογήσουν την ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, καθώς και το χρονικό διάστημα της ανάκλησης, σε ειδικό έντυπο στο π.σ. ΕΡΓΑΝΗ πριν την έναρξη παροχής της έκτακτης εργασίας (Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας οικ.14676/253/7-4-2020).

  Σημαντική Σημείωση: Οι εργοδότες που αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων του, σύμφωνα με τα εδώ αναφερόμενα, μπορούν, για τους υπόλοιπους εργαζόμενους να κάνουν χρήση των διατάξεων των άρθρων 9 και 10  της ΠΝΠ 20-3-2020 (ΦΕΚ 68Α) για την επιβολή της «ειδικής» εκ περιτροπής εργασίας (Κεφ. Α2, άρθρο 1, παρ. 3 ΥΑ 12998/232/23-3-2020, ΦΕΚ 1078Β).

 • Ποιες είναι οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις πληττόμενες και απασχολούν εργαζομένους;

  Σύμφωνα με το άρθρο 1 ΥΑ 13031/Δ1.4551/23-4-2020 (ΦΕΚ 994Β), οι επιχειρήσεις-εργοδότες που περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ των πληττόμενων επιχειρήσεων αλλά όχι σε αυτές που κλείνουν με κρατική εντολή, πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα στο π.σ. ΕΡΓΑΝΗ:

  1. Ότι πλήττονται σημαντικά (έτσι διορθώθηκε με την «Διόρθωση Σφάλματος» ΦΕΚ 1038Β/26-3-2020).
  2. Τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή.
  3. Τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση.

  Το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης είναι συνημμένο στην πιο πάνω απόφαση.  Οι εργοδότες που την συμπληρώνουν υποχρεούνται να την γνωστοποιήσουν, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αυθημερόν στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο π.σ. ΕΡΓΑΝΗ.

 • Μετέχουν στα ατομικά ευεργετικά μέτρα τα φυσικά πρόσωπα που είναι συνδεδεμένα με εταιρείες;

  Η δυνατότητα εισήχθη με την παρ. 4 άρθρου 5 ΠΝΠ 20-3-2020 (ΦΕΚ 68Α), που προβλέπει την δυνητική επέκταση των ευεργετικών μέτρων και σε άλλες (εκτός επιχειρήσεων και μισθωτών) κατηγορίες φυσικών προσώπων οφειλετών που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού.

  Αρχικά, τα φυσικά πρόσωπα που είναι συνδεδεμένα με εταιρείες δεν είχαν αυτό το προνόμιο, παρότι οι εταιρείες τους (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ) μετείχαν και μετέχουν αυτοτελώς στα ευεργετικά μέτρα που τις αφορούν (αναστολή φόρων, ΦΠΑ, ασφαλιστικών εισφορών κλπ.).

  Το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση ένταξής τους στα μέτρα έγινε με το άρθρο 1 της ΠΝΠ 13-4-2020 (ΦΕΚ 84Α), το οποίο όρισε ως δικαιούχους του ειδικού βοηθήματος των 800 € τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολουμένους, τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων και τις επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης

  ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), εκτός των ανώνυμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν μέχρι και 5 εργαζομένους.  Προς το παρόν, αναμένεται η αύξηση του ταβανιού των 5 εργαζόμενων στους 20.

  Παρά την συμπερίληψη ωστόσο των μικρών εταιρειών στο βοήθημα, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί η ένταξη των εταίρων και ατομικώς στα ευεργετικά μέτρα που έχουν να κάνουν με τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

 • Πως θα καταβληθεί φέτος το Δώρο Πάσχα;

  Τα της καταβολής του Δώρου Πάσχα φέτος καθορίζονται με το άρθρο 19 ΠΝΠ 30-3-2020 (ΦΕΚ 75Α).  Οι εργοδότες των οποίων η επιχείρηση έχει κλείσει ή πλήττεται σημαντικά, μπορούν να καταβάλουν το Δώρο Πάσχα στους εργαζομένους τους μέχρι τις 30-6-2020.

  Εφόσον, η εργασιακή σχέση του εργαζομένου έχει τεθεί σε αναστολή και η διάρκειά της, μέχρι την αναστολή, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, το Δώρο θα δοθεί μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης έως την αναστολή της.  Το ποσό που υπολείπεται θα καταβληθεί στον εργαζόμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό.

  Με την μετάθεση της καταβολής του Δώρου, μεταφέρονται αντίστοιχα και οι ποινικές και άλλες κυρώσεις μη πληρωμής του στον νέο χρόνο καταβολής του.

 • Ως προς την σφράγιση των επιταγών έχουν ληφθεί μέτρα;

  Με τις διατάξεις του άρθρου 2 της ΠΝΠ 30-3-2020 (ΦΕΚ 75Α), αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή με ημερομηνία λήξης/πληρωμής από 30-3-2020 μέχρι 31-5-2020, κατά 75 ημέρες.

  Η αναστολή ισχύει για τις επιχειρήσεις που είτε έχουν κλείσει με κρατική εντολή, είτε, βάσει ΚΑΔ, έχουν πληγεί από την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού.

  Τα αξιόγραφα αυτά πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά από τον εκδότη, τον κομιστή ή τους οπισθογράφους, μέχρι τις 2 Απριλίου 2020 ή –για τους ΚΑΔ που εντάχθηκαν μεταγενέστερα ή δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στους δικαιούχους- μέσα σε 6 εργάσιμες ημέρες από την ένταξή τους.  Η καταχώριση γίνεται, μέσω των Τραπεζών, στον Τειρεσία και σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που έχει τεθεί σε λειτουργία.  

  Οι κομιστές των αξιογράφων που δεν δραστηριοποιούνται σε πληττόμενους ΚΑΔ θα έχουν δικαίωμα να ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να λάβουν ασφαλιστικές και φορολογικές αναστολές από την 1η Απριλίου και εντεύθεν, εάν το σύνολο των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου τζίρου τους το 2019.  Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που υπάγονται σε συγκεκριμένους ΚΑΔ που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του τζίρου τους στη διάρκεια της κρίσης. Οι ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν το συγκεκριμένο μέτρο θα προβλεφθούν με υπουργική απόφαση.

  Οι δυνατότητες που δίνει το άρθρο 2 ΠΝΠ 30-3-2020 (ΦΕΚ 75Α) δεν εμποδίζει τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την πληρωμή του αξιογράφου στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.

  Από τα παραπάνω και τις σχετικές διευκρινήσεις της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών συνάγεται σαφώς ότι:

  • Η αναστολή αφορά μόνο τις επιταγές με ημερομηνία λήξης από 30 Μαρτίου μέχρι 31 Μαΐου.
  • Η αναστολή αφορά μόνο τις επιταγές επιχειρήσεων που έχουν κλείσει με κρατική εντολή ή συμπεριλαμβάνονται στις πληττόμενες βάσει ΚΑΔ.
  • Χωρίς την δήλωση στην πλατφόρμα ΕΕΤ/Τειρεσία, ακόμα και οι επιταγές των κλεισμένων/πληττόμενων επιχειρήσεων δεν έχουν καμία παράταση ή προστασία.
  • Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στην προστασία μελλοντικά βάσει διεύρυνσης των ΚΑΔ θα έχουν 6 εργάσιμες ημέρες να προχωρήσουν στην σχετική δήλωση.  Μέχρι την αυτών των επιχειρήσεων στις πληττόμενες, οι επιταγές τους δεν έχουν καμία παράταση ή προστασία.

  Πέραν των ανωτέρω, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει εξαγγείλει ότι, στο πλαίσιο των τραπεζικών προϊόντων με εγγυοδοσία από πόρους του ΕΣΠΑ ή μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, που προετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα προβλεφθεί η δυνατότητα λήψης κεφαλαίου κινήσεως στους εκδότες ή/και τους κομιστές μεταχρονολογημένων επιταγών, για τη διευκόλυνση της άμεσης αποπληρωμής τους.

 • Αναστέλλεται η καταβολή μισθωμάτων και σε ποιο ποσοστό;

  Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 ΠΝΠ 20-3-2020 (ΦΕΚ 68Α) και σε ότι αφορά τις επαγγελματικές μισθώσεις, ο ενοικιαστής καταστήματος που έχει κλείσει, δικαιούται να καταβάλλει μόνο το 60% του ενοικίου για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020.  Αντίστοιχα προσαρμόζεται και το χαρτόσημο ή ΦΠΑ (για τα εμπορικά κέντρα ή τα shop/n/shop) που πληρώνει.

  Με το άρθρο 26 ν. 4683/2020 (ΦΕΚ 83Α) το μέτρο επεκτάθηκε και στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί βάσει ΚΑΔ και αφορά μόνο για τον μήνα Απρίλιο.

  Σε περίπτωση συμμισθωτών που μόνον ο ένας εξ αυτών δικαιούται τη μείωση, αυτή υπολογίζεται στο δικό του μερίδιο του ενοικίου, και όχι στο σύνολο. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και όταν ο τεθείς σε αναστολή εργασίας είναι ο/η σύνοικος σύζυγος του μισθωτή.

  Για το λόγο της μειωμένης καταβολής, ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να καταγγείλει την μίσθωση, ούτε να προβάλλει οποιαδήποτε άλλη αξίωση.

  Τα μισθώματα και ιδίως τα μειωμένα πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλονται εμπρόθεσμα, όπως και τα κοινόχρηστα πολυκατοικιών και οι λογαριασμοί κοινής ωφελείας.

 • Τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καταβάλλονται και σε ποιο ποσοστό;

  Για το leasing, είτε αφορά κινητά είτε ακίνητα, ισχύουν ακριβώς τα ίδια με τις επαγγελματικές μισθώσεις, με την προϋπόθεση και πάλι ότι η επιχείρηση έχει κλείσει (άρθρο 2 παρ. 1 ΠΝΠ 20-3-2020, ΦΕΚ 68Α).  Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει μόνο το 60% του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020. 

  Με το άρθρο 26 ν. 4683/2020 (ΦΕΚ 83Α) το μέτρο επεκτάθηκε και στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί βάσει ΚΑΔ και αφορά μόνο για τον μήνα Απρίλιο.

  Και πάλι, η μειωμένη καταβολή δεν συνιστά λόγο καταγγελίας ή προβολής οποιασδήποτε άλλης αξίωσης.

 • Το ύψος του συνολικού βοηθήματος προς επιχειρηματίες / εργαζομένους με ποια απόφαση έχει καθοριστεί;

  Για τους εργαζόμενους, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση καθορίστηκε με την ΥΑ 12998/232/23-3-2020 (ΦΕΚ 1078Β) και ανέρχεται σε 800 € για χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών.  Οι εργοδότες που το επιθυμούν, μπορούν να καταβάλλουν στους εργαζόμενούς που παίρνουν το βοήθημα, οποιοδήποτε επιπλέον ποσό μέχρι όμως του ποσού των μεικτών καταβαλλόμενων αποδοχών.  Γι’ αυτό το επιπλέον ποσό, υποβάλλεται ΑΠΔ και καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που του αναλογούν (Κεφ. Α2, άρθρο 4 παρ. 2 ΥΑ 12998/232/23-3-2020, ΦΕΚ 1078Β).

  Για τους επιχειρηματίες, το βοήθημα θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 1 της ΠΝΠ 13-4-2020 (ΦΕΚ 84Α), το οποίο όρισε ότι, με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολουμένους, τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και για επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης

  ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), εκτός των ανώνυμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν μέχρι και 5 εργαζομένους. Οι οικονομικές ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και

  δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τις Τράπεζες και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή

  προνοιακού χαρακτήρα.

  Συνακόλουθα, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 39162ΕΞ2020/15-4-2020 (ΦΕΚ 1457Β), η οποία όρισε το βοήθημα στο ύψος των 800 € για τους επιχειρηματίες και για το χρονικό διάστημα από 17 Μαρτίου έως 30 Απριλίου.

  Προϋπόθεση χορήγησης και πάλι είναι οι επιχειρηματίες να έχουν κύριο ή δευτερεύοντα ΚΑΔ που να συμπεριλαμβάνονται στους πληγέντες.

  Η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά στο portal «myBusinessSupport» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, μέχρι τις 24 Απριλίου 2020. Μόλις γίνουν οι σχετικές επαληθεύσεις, το βοήθημα θα καταβληθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που δηλώνεται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

 • Τι ισχύει ως προς την καταβολή δόσεων επιχειρηματικών δανείων προς τις Τράπεζες;

  Οι Τράπεζες έχουν ανακοινώσει την αναστολή καταβολής των δόσεων κεφαλαίου (χρεωλυσίων) που οφείλονται μέχρι, τουλάχιστον, την 30-9-2020.

  Οι δανειολήπτες μπορούν να ζητήσουν τη μεταγενέστερη καταβολή χρεωλυσίων, με παράταση της διάρκειας των πιστώσεων, αρκεί τα δάνειά τους να ήταν ενήμερα την στις 31-12-2019.  Για το χρονικό διάστημα της παραπάνω αναστολής, οι συμβατικοί τόκοι καταβάλλονται κανονικά.

  Το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή ειδικά χρηματοδοτικά σχήματα επιδότησης επιτοκίου ενήμερων επιχειρηματικών δανείων.  Συνακόλουθα, εκδόθηκε η ΥΑ 37674/10-4-2020 (ΦΕΚ 1291Α), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η δράση «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19». Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 750 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.  Λήπτες της ενίσχυσης θα είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνονται στους πληγέντες ΚΑΔ.  Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis ) ορίστηκε

  η 15-4-2020 και ώρα 12.00 και λήξης η 30-6-2020 και ώρα 17:00.

  Η ΕΣΕΕ έχει ήδη ζητήσει την ένταξη στα ευεργετικά αυτά μέτρα των επιχειρήσεων που έχουν ενήμερα δάνεια και καταβάλλουν δόσεις στους ειδικούς εκκαθαριστές (όπως η PQH) που έχουν αναλάβει τις πρώην συνεταιριστικές Τράπεζες.

 • Υπάρχει κάποιος περιορισμός για τα προϊόντα δειγματισμού;

  Ναι, το άρθρο 19 της ΠΝΠ 20-03-2020(ΦΕΚ Α’ 68) προβλέπει ότι  εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, πάσης φύσεως επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων, ιδίως καλλυντικών, υποχρεούνται στην απόσυρση και τη μη διάθεση προϊόντων δειγματισμού στους καταναλωτές. Με τον όρο «προϊόντα δειγματισμού» νοούνται τα προϊόντα, τα οποία τηρούνται εντός των επιχειρήσεων με σκοπό τη δειγματοληπτική τους χρήση από τον καταναλωτή εντός της επιχείρησης.

 • Διαθέτω ΚΑΔ για εξ αποστάσεως πωλήσεις, αλλά έως τώρα δεν το είχα ενεργοποιήσει, που μπορώ να μάθω τι υποχρεώσεις και δικαιώματα έχω;

  Με την Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/2020 επιβάλλεται προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού #covid19, μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) όπως και όπου αυτές προβλέπονται.  Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  https://www.consumerlawready.eu/el/SME/public-page,

  Θα πληροφορηθείτε ΔΩΡΕΑΝ  για όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις σας στα πλαίσια του καταναλωτικού δικαίου, το συγκεκριμένο πρόγραμμα  θα σας  βοηθήσει να κατανοήσετε το δίκαιο του καταναλωτή.


 • Πατήστε εδώ για να δείτε την λίστα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

  Στείλτε το δικό σας ερώτημα

  Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Συνδέσμου, παρακαλούμε πατήστε εδώ. Επισημαίνεται ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε οποιαδήποτε στιγμή την ανάκληση της συναίνεσής σας ή/ και τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων μας, επικοινωνώντας μαζί μας στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dp@esee.gr