Η ΕΣΕΕ απέστειλε στην Κυβέρνηση και τα Πολιτικά Κόμματα τις Προτάσεις της για την Επόμενη Μέρα της Πανδημίας

Άμεση ανάγκη η δημιουργία «Ασπίδας Ρευστότητας» για τις ΜμΕ με αλλαγές σε φορολογία, ασφαλιστικό, εργασιακά, χρηματοδότηση, τραπεζικές χρεώσεις και ενοίκια επιχειρήσεων

Με την επαναλειτουργία της πλειονότητας των εμπορικών καταστημάτων από σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου 2020, ο εμπορικός κόσμος της χώρας αντιμετωπίζει μία νέα σύνθετη πραγματικότητα στην οποία αναδεικνύονται δύο κυρίαρχες προτεραιότητες. Αφενός η προστασία της υγείας εμπόρων, εργαζομένων και καταναλωτών και αφετέρου η ανάγκη ενεργούς και ουσιαστικής στήριξης του Ελληνικού Εμπορίου και της Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας για τον μετριασμό των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας. Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με υπευθυνότητα και συνέπεια έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην ενημέρωση των Εμπορικών Συλλόγων όλης της χώρας για τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που οφείλουν να τηρούν εντός των εμπορικών επιχειρήσεων. Με την ίδια υπευθυνότητα και απόλυτη συναίσθηση των πρωτοφανών προκλήσεων που θέτει η συγκυρία στην ελληνική οικονομία και τη μικρομεσαία εμπορική επιχείρηση, η ΕΣΕΕ απέστειλε σήμερα στην Κυβέρνηση και σε όλα τα πολιτικά κόμματα τις Προτάσεις της για την μετά COVID -19 εποχή.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων που κατατείνει στη δημιουργία μίας «Ασπίδας Ρευστότητας για την αγορά», η αντοχή της οποίας βασίζεται σε ένα «κράμα» τριών βασικών συστατικών στοιχείων (3 άξονες προτεινόμενων μέτρων):
α) Σοκ Ρευστότητας: ενέσεις χρηματοδότησης με «φθηνό χρήμα» από τραπεζικά, κρατικά και κοινοτικά κονδύλια.
β) Διατήρηση Ρευστότητας: γενναίες ελαφρύνσεις υποχρεώσεων προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.
γ) Διασφάλιση ρευστότητας: νέα εργαλεία «ασφαλούς λειτουργίας επιχείρησης».

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος που διαχρονικά δρα με στόχο τη στήριξη του υγιούς επιχειρείν και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, εκτιμά ότι στο νέο ιδιαίτερα απαιτητικό και ρευστό οικονομικό περιβάλλον αναδεικνύεται επιτακτική η αναγκαιότητα να αναθεωρηθούν σημαντικά προς τα κάτω όλες οι προ – COVID 19 προβλέψεις της κυβέρνησης για τα δημόσια έσοδα τόσο από τη φορολογία των επιχειρήσεων όσο και από τις εργοδοτικές και εργατικές ασφαλιστικές εισφορές και να εφαρμοσθούν τάχιστα τα αντίστοιχα μέτρα ελάφρυνσης ΜμΕ και επαγγελματιών. Παράλληλα, τα τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν την πολιτική χρεώσεων και προμηθειών, αντιστοιχώντας τις με τις έκτακτες συνθήκες και τις εκ των πραγμάτων μειωμένες δυνατότητες των επιχειρήσεων – πελατών τους.
Σε αυτή την κατεύθυνση, η παρέμβαση της ΕΣΕΕ προς την κυβέρνηση και τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου εισάγει μέτρα μόνιμου αλλά και έκτακτου χαρακτήρα σε όλο το φάσμα των σχέσεων των ΜμΕ με το κράτος και τις τράπεζες, οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα τους. Στοχεύουν στη διασφάλιση της ελάχιστης απαιτούμενης ρευστότητας για τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες και στον μετριασμό των επιπτώσεων που θα έχει η αναμενόμενη μείωση του κύκλου εργασιών τους στον αριθμό των θέσεων εργασίας και στην ίδια την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Συνοπτικά, οι Προτάσεις της ΕΣΕΕ είναι οι εξής:

Ι. Ζητήματα Υπουργείου Εργασίας

 • Διεύρυνση του προβλεπόμενου χρόνου αναστολής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών, έως τα τέλη του έτους.
 •  Επιδότηση κατά 50% του μη μισθολογικού κόστους (εργοδοτικές εισφορές) των επιχειρήσεων.
 • Εκ νέου δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας μη μισθωτών.
 • Αύξηση των μηνιαίων δόσεων της νέας πάγιας ρύθμισης οφειλών προς τον ΕΦΚΑ με παράλληλη χρονική μετάθεση κατά ένα εξάμηνο του αριθμού των 120 δόσεων.
 • Εναρμόνιση των προαπαιτούμενων έκδοσης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.
 • Αναστολή εισπρακτικών και αναγκαστικών μέτρων από το ΚΕΑΟ – Προστασία της α΄ κατοικίας/ιδιόκτητης επαγγελματικής στέγης κάθε μικρομεσαίου επιχειρηματία, μέχρι τουλάχιστον τις 31/12/2020.

ΙΙ. Ζητήματα Υπουργείου Οικονομικών

 •  Άμεση θεσμοθέτηση του Ειδικού ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού.
 • Ένταξη και των ατομικών εμπορικών επιχειρήσεων/χωρίς απασχόληση, στο μέτρο της “Επιστρεπτέας Προκαταβολής”.
 • Παράταση έως τα τέλη του 2020, της υποχρεωτικής αντικατάστασης των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων (ΦΗΜ).
 • Κατάργηση του φόρου πολυτελείας 10% στα είδη Γουνοποιίας και Αργυροχρυσοχοΐας, ιδίως στις επιχειρήσεις με τουριστικό/εξαγωγικό προσανατολισμό.
 •  Επαναφορά του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ σε όλα τα νησιά (συντελεστές 17%, 9% & 4%).
 • Επίσπευση κατά 1 έτος, για τα εισοδήματα του 2019 και όχι του 2020, της εφαρμογής της ευνοϊκής φορολογικής κλίμακας των ατομικών επιχειρήσεων για κέρδη έως 10.000 ευρώ.
 • Πανελλαδική καθολική απαλλαγή καταβολής δημοτικών τελών για τις πληγείσες (κλειστές και πληττόμενες) επιχειρήσεις.
 • Κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής του τέλους επιτηδεύματος.
 •  Κατάργηση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος επόμενου έτους.
 • Επέκταση της προθεσμίας λήξης, εμφάνισης και πληρωμής των επιταγών κατά 75 ημέρες με δυνατότητα επιπλέον παράτασης. Ενίσχυση των εκδοτών των επιταγών με άτοκα δάνεια, με αποκλειστική κατεύθυνση την εξόφληση των κομιστών.
 • Αναστολή λήψης εισπρακτικών και αναγκαστικών μέτρων από τη φορολογική διοίκηση για ολόκληρο το 2020.

lll. Ζητήματα Υπουργείου Ανάπτυξης

 • Σχεδιασμός προγραμμάτων επιδότησης/επιχορήγησης με μεγαλύτερη αναλογική συμμετοχή πόρων προερχόμενων το ΕΣΠΑ για μεγαλύτερη επιλεξιμότητα των ΜμΕ.
 •  Δραστική και άμεση των προμηθειών των τραπεζών.
 • Τα μέχρι στιγμής μέτρα ανακούφισης των τραπεζών κρίνονται ανεπαρκή και φειδωλά σε σχέση με την έκταση, τη διάρκεια και τις επιπτώσεις της πανδημίας στις επιχειρήσεις.

lV. Ζητήματα Υπουργείου Τουρισμού

 •  Επαναφορά του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ σε όλα τα νησιά, καθώς το μεταφορικό ισοδύναμο είναι σαφώς υποδεέστερο και πιο γραφειοκρατικό μέτρο για τις επιχειρήσεις.
 • Ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού μέσω κουπονιών (voucher).
  Η Ασπίδα Ρευστότητας που προτείνει η ΕΣΕΕ είναι προσαρμοσμένη στις νέες ανάγκες και παραδοχές πάνω στις οποίες καλείται η επιχειρηματικότητα να λειτουργήσει για ολόκληρο το τρέχον έτος, συνυπολογίζοντας πως ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας θα παραμείνει ισχυρός και το 2021, παρά την αναμενόμενη ανάκαμψη.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας δήλωσε σχετικά:
«Τον Μάιο του 2020 τίποτα δεν είναι ίδιο στην αγορά με τον Ιανουάριο του 2020. Όσο για το επόμενο έτος, μόνο θολές προβλέψεις μπορούν να γίνουν για την οικονομία, υπό την αίρεση μάλιστα μιας πιθανής επανεμφάνισης της πανδημίας το φθινόπωρο. ‘Ήδη από τις 4 Μαΐου, αλλά πολύ περισσότερο από τη Δευτέρα 11 του μηνός, οι ιδιοκτήτες και οι εργαζόμενοι στα εμπορικά καταστήματα θα βρεθούν αντιμέτωποι με άδεια ταμεία, συσσωρευμένες υποχρεώσεις, πολύ λιγότερους πελάτες και μεγάλη ανασφάλεια. Παρά τις έως τώρα προσπάθειες και τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης, η πραγματικότητα είναι πως το εύρος και το βάθος της ύφεσης θα πλήξει καίρια και απροσδιόριστα την εγχώρια κατανάλωση, από την οποία εξαρτάται απόλυτα η βιωσιμότητα των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων. Για την ΕΣΕΕ είναι σαφές πως για να απορροφήσει η Αγορά σε ένα βαθμό τους πολύ ισχυρούς κραδασμούς αυτής της πρωτόγνωρης κατάστασης και για να ανακτήσει γρήγορα ένα μέρος έστω της καλής ψυχολογίας, χρειάζεται άμεσα μία δική της «Ασπίδα Ρευστότητας», που θα διασφαλίζει το μίνιμουμ της απαιτούμενης ρευστότητας για τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Αποστείλαμε στην Κυβέρνηση ένα ολοκληρωμένο πακέτο προτάσεων και το γνωστοποιήσαμε σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Αναδεικνύουμε όλα τα προβλήματα και υποδεικνύουμε τις λύσεις που απαιτούνται σε όλο το φάσμα των υποχρεώσεων των ΜμΕ προς το κράτος και τις τράπεζες,, όπως προέκυψαν από την εντατική μας διαβούλευση το πρόσφατο διάστημα με τα μέλη μας, δηλαδή τους 325 Eμπορικούς Συλλόγους όλης της χώρας, και τεκμηριώθηκαν από το ΙΝ.ΕΜ.Υ – ΕΣΕΕ. Ελπίζουμε πως η δημοσιοποίηση των θέσεων αυτών θα προκαλέσει έναν γόνιμο δημόσιο διάλογο για την επόμενη μέρα της πανδημίας και θα βρει ευήκοα ώτα στα συναρμόδια Υπουργεία. Για την αγορά τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, και στα δύσκολα ο εμπορικός κόσμος χρειάζεται το κράτος αρωγό και συμπαραστάτη του» .

Δείτε εδώ αναλυτικά το αρχείο με τις Προτάσεις της ΕΣΕΕ για την επόμενη μέρα της πανδημίας