Βάσει ποιου καθεστώτος κλείνουν τα καταστήματα;

Τα καταστήματα κλείνουν βάσει της παρ. 2ζ άρθρου 1 ΠΝΠ 25-2-2020 (ΦΕΚ 42Α), που δίνει το δικαίωμα στην Πολιτεία να αναστείλει, μέσω Υπουργικών Αποφάσεων, τη λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων που θεωρεί σκόπιμο.  Ακολούθως, με την παρ. 3 άρθρου 9 ΠΝΠ 14-3-2020 (ΦΕΚ 64Α) ορίστηκε ότι, με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) συσχετίζονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων απαγορεύεται προσωρινά για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, προς τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).