Το υπαίθριο εμπόριο αναστέλλεται ή εξακολουθεί να λειτουργεί;

Όλες οι υπαίθριες αγορές εκτός των λαϊκών αγορών (εμποροπανηγύρεις, κυριακάτικα παζάρια, πασχαλινές αγορές, αγορές καταναλωτών, αγορές πολιτιστικών γεγονότων κλπ.) έχουν κλείσει.  Η απαγόρευση λειτουργίας ίσχυσε αρχικά μέχρι 29-3-2020 (άρθρο μόνο ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.18159 /14-3-2020, ΦΕΚ 859Β) και παρατάθηκε μέχρι 11-4-2020 με το άρθρο 3 παρ. 3 ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.21268/28-3-2020 (ΦΕΚ 1081Β).  Νέα παράταση επιβλήθηκε μέχρι 27 Απριλίου 2020 με το άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης Δ1α/ΓΠ.οικ. 24406/10-4-2020 (ΦΕΚ1299Β).

Ειδικά για τις λαϊκές αγορές ισχύουν μέχρι 30 Απριλίου, οι εξής προϋποθέσεις για τη λειτουργία τους:

  1. Σε κάθε λαϊκή αγορά μετέχουν 50% παραγωγοί και 50% επαγγελματίες πωλητές.  Οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους συμμετέχοντες (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους.
  2. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων είναι αυστηρά ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό και ελεύθερο από αντικείμενα.
  3. Για το χρονικό διάστημα μέχρι 30 Απριλίου απαγορεύεται η πώληση διαρκών και βιομηχανικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές, εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας (άρθρο μόνο ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20006/20-3-2020, ΦΕΚ 943Β).

Επίσης, απαγορεύεται στις λαϊκές αγορές η συμμετοχή επαγγελματιών ή παραγωγών που προέρχονται από άλλη Περιφέρεια (παρ. 1 εγκυκλίου 33652/27-3-2020).

Όπου οι τοπικές δημοτικές αρχές θεωρήσουν ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα αποσυμφόρησης των λαϊκών αγορών της περιοχής τους, μπορούν με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, να προβλέψουν μείωση των συμμετεχόντων πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών, όχι μεγαλύτερη του 30% των αδειών (άρθρο 14 ΠΝΠ 30-3-2020, ΦΕΚ 75Α).

Οι κατά μόνας δραστηριότητες υπαίθριας πώλησης (στάσιμο εμπόριο, πλανόδιο εμπόριο) προς το παρόν δεν έχουν απαγορευθεί.  Εξαίρεση αποτελεί μόνο η Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπου έχουν απαγορευτεί όλες οι λαϊκές αγορές και το πλανόδιο εμπόριο μέχρι 24 Απριλίου 2020 (ΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.24409/10-4-2020, ΦΕΚ 1300Β).