Τι ισχύει σε σχέση με την επιστροφή προκαταβολής που έχει ανακοινώσει η Κυβέρνηση;

Η επιστροφή της προκαταβολής προβλέφθηκε με το άρθρο 3 ΠΝΠ 30-3-2020.  Συγκεκριμένα, στις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά, μπορεί να χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.  Προβλέπεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίσει τους δικαιούχους, το ύψος της ενίσχυσης, τις προϋποθέσεις χορήγησης, την διαδικασία υποβολής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία, τον τρόπος καταβολής και επιστροφής και κάθε άλλη λεπτομέρεια.  Η επιστροφή της προκαταβολής θα είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν θα συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει δεσμευτεί ότι η προκαταβολή θα επιστραφεί μέσα στο επόμενο δίμηνο και μέσω Taxisnet και θα πιστωθεί απευθείας στους λογαριασμούς.  Είναι σαφές ότι, η επιστροφή δεν χαρίζεται αλλά θα επιστραφεί με χαμηλό επιτόκιο, είτε ολόκληρη, είτε σε ένα μεγάλο μέρος της.

Οι παράμετροι που έχουν ανακοινωθεί και βάσει των οποίων θα καθοριστούν οι κλάδοι στους οποίους θα επιστραφεί η προκαταβολή, είναι η πτώση του τζίρου, ο αριθμός των εργαζομένων, η δομή κόστους του κάθε κλάδου και η καταστροφή αποθεμάτων, που μπορεί να συμβεί στη διάρκεια της κρίσης.

Αναμένουμε την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης.