Τι ισχύει ως προς το ωράριο τροφοδοσίας καταστημάτων;

Με την παρ. 1 άρθρου 1 της ΠΝΠ 14-3-2020 (ΦΕΚ 64Α), όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 20 παρ. 1 ΠΝΠ 20-3-2020 (ΦΕΚ 68Α), η εφαρμογή του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που θέτουν περιορισμούς στις ώρες φορτοεκφόρτωσης των προϊόντων και τροφοδοσίας, αναστέλλεται μέχρι 20 Απριλίου 2020.  Η προθεσμία αυτή παρατάθηκε μέχρι τις 14 Μαΐου (ΥΑ 38560/14-4-2020, ΦΕΚ 1391Β). 

Το συγκεκριμένο προνόμιο προς το παρόν επιφυλάσσεται αποκλειστικά και μόνον για τα καταστήματα που εμπορεύονται τρόφιμα, τα σούπερ μάρκετ, τις λαϊκές αγορές και τις οργανωμένες αγορές τροφίμων.