Τι ισχύει ως προς το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων που έχουν μείνει ανοικτά;

Στο άρθρο 18 της ΠΝΠ 20-3-2020 (ΦΕΚ 68Α) ορίζεται ότι το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων μπορεί, με Υπουργική Απόφαση, να παρατείνεται κατά μία ώρα από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά δύο ώρες το Σάββατο.  Με Υπουργική Απόφαση μπορεί να αποφασίζεται και η υποχρέωση λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, είτε για όλη την επικράτεια είτε για μέρος αυτής. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και το ωράριο λειτουργίας τις Κυριακές.

Η αρμοδιότητα παρεκκλίσεων από τα ισχύοντα νομικά πλαίσια συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 ΠΝΠ 13-4-2020 (ΦΕΚ 84Α), σύμφωνα με την οποία, για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζεται το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των καταστημάτων που εξακολουθούν να λειτουργούν.

Η πρώτη ΥΑ που εκδόθηκε ήταν η 31927/21-3-2020 (ΦΕΚ 945Β), με την οποία όλα τα καταστήματα τροφίμων άνοιξαν υποχρεωτικά την Κυριακή, 22 Μαρτίου.  Λόγω της μειωμένης κίνησης, η επόμενη απόφαση που εκδόθηκε (και ισχύει), δηλαδή η ΥΑ 32859/24-3-2020 (ΦΕΚ 1023Β) ορίζει ότι από 26-03-2020 έως και 25-04-2020, τα καταστήματα θα λειτουργούν ως εξής:

  • Για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 07:00 έως 21:00.
  • Για το Σάββατο από 07:00 έως 20:00.
  • Τις Κυριακές κλειστά.

Στις 9-4-2020 εκδόθηκε η ΥΑ 36938/8-4-2020 (ΦΕΚ 1274Β), η οποία όρισε το ωράριο της Κυριακής των Βαΐων (10.00 με 20.00) και της Μεγάλης Εβδομάδας, βάσει του άρθρου 12 ν. 3377/2005.

Τα ωράρια που θεσμοθετούνται με βάση τα ανωτέρω νομοθετήματα έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα μόνο για τα σούπερ μάρκετ.  Τα μικρά καταστήματα τροφίμων μπορούν να χρησιμοποιούν τα συνήθη ωράριά τους (παρ. 8 Εγκυκλίου 33652/27-3-2020).

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων και τις αμοιβές τους ως προς την εργασία την Κυριακή.