Τι ισχύει για τους εργαζόμενους της επιχείρησης που έχουν παιδιά σε παιδικό σταθμό ή σχολείο;

Για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους που έχουν τα παιδιά τους σε βρεφονηπιακούς/παιδικούς σταθμούς και σχολεία που έπαψαν να λειτουργούν, εισάγεται η άδεια ειδικού σκοπού, με την παρ. 3 άρθρου 4 της ΠΝΠ 11-3-2020 (ΦΕΚ 55Α).  Αρχικά, η άδεια αυτή μπορούσε να ληφθεί μέχρι 10 Απριλίου, αλλά με το άρθρο 2 της ΥΑ 14556/448/7-4-2020 (ΦΕΚ 1208Β), η προθεσμία για την λήψη άδειας ειδικού σκοπού παρατάθηκε μέχρι τις 24 Απριλίου 2020.

Η άδεια λαμβάνεται ως εξής: 

  • Για κάθε 4 ημέρες της άδειας, δύο χρεώνονται στον εργοδότη, μία στο κράτος και μία στην κανονική άδεια του εργαζόμενου.  Η περίοδος της άδειας ειδικού σκοπού θεωρείται ως χρόνος εργασίας και άρα αμείβεται και ασφαλίζεται ως τέτοιος.
  • Η άδεια μπορεί να ληφθεί, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτός, ακόμα και εάν ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή δημόσιος υπάλληλος. 
  • Όταν και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, γνωστοποιούν στον εργοδότη/εργοδότες τους ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας ή τα χρονικά διαστήματα που μοιράζονται την άδεια.
  • Αν ο ένας από τους δύο γονείς δεν δουλεύει, τότε ο εργαζόμενος γονέας δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις.  Τέτοια περίπτωση έχουμε όταν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) σύνταξη αναπηρίας (άρθρο 8 ΠΝΠ 13-4-2020, ΦΕΚ 84Α).
  • Εάν ένας από τους δύο γονείς είναι στο Δημόσιο, τότε ο εργοδότης, πριν δώσει την άδεια ειδικού σκοπού στον άλλο γονέα, πρέπει να ζητήσει υπεύθυνη δήλωση από τον εργαζόμενο στο Δημόσιο ότι, δεν έχει κάνει χρήση της άδειας αυτής.
  • Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης, την άδεια ειδικού σκοπού παίρνει ο εργαζόμενος που έχει την επιμέλεια τη την γονική μέριμνα του παιδιού.

Η άδεια ειδικού σκοπού συνιστά δικαίωμα του εργαζόμενου, το οποίο ο εργοδότης οφείλει να εγκρίνει, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.  Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει στο π.σ. ΕΡΓΑΝΗ όσους εργαζομένους του έκαναν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, καθώς και την διάρκειά της.