Τι ισχύει για τους εργαζόμενους που μπαίνουν σε υποχρεωτική καραντίνα από τον ΕΟΔΥ;

Ο εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενους, οι οποίοι εμφανίζουν συμπτώματα, οι ίδιοι ή οι οικείοι τους και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ πρέπει να παραμείνουν κατ’ οίκον, υποχρεούται να αποδεχθεί την αποχή τους από τα εργασιακά τους καθήκοντα. 

Οι αποδοχές τους καταβάλλονται κανονικά, εκτός αν η επιχείρηση αναστείλει τη λειτουργία της με απόφαση δημόσιας αρχής.