Τι ισχύει για τις ευπαθείς ομάδες εργαζομένων;

Για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες εφαρμόζονται αναλογικά τα προβλεπόμενα για τους εργαζόμενους σε κατ’ οίκον παραμονή για προληπτικούς λόγους.  Οι ευπαθείς ομάδες εξειδικεύονται από τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ.  Οι αποδοχές των εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες καταβάλλονται κανονικά, εκτός αν η επιχείρηση αναστείλει τη λειτουργία της με απόφαση δημόσιας αρχής.