Τι ισχύει για τις δικαστικές υποθέσεις, αποφάσεις και την διενέργεια πλειστηριασμών;

Σύμφωνα με την ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.18176/15-3-2020 (ΦΕΚ 864B), από 16 Μαρτίου και εφεξής αναστέλλεται η λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας.  Η αναστολή αρχικά διήρκεσε μέχρι τις 27 Μαρτίου, ενώ με την ΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ..21159/27-3-2020 (ΦΕΚ 1074B), παρατάθηκε μέχρι τις 10 Απριλίου.  Η σχετική προθεσμία παρατάθηκε ξανά μέχρι τις 27 Απριλίου με την ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.24403/10-4-2020 (ΦΕΚ 1301B).

Αντίστοιχα αναστέλλονται:

  • Οι δίκες στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια.
  • Οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων, καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων.
  • Όλες οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών.