Τι ισχύει εκτάκτως ως προς τις καταχωρήσεις των υπερωριών από τους εργοδότες στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ;

Σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 4 ΠΝΠ 11-3-2020 (ΦΕΚ 55Α), αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να υποβάλλει στο π.σ. ΕΡΓΑΝΗ τα έντυπα Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου) και Ε8 (αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης). 

Αρχικά μέχρι τις 10 Απριλίου και πλέον μέχρι τις 30 Απριλίου (βάσει του άρθρου 1 ΥΑ 14556/448/7-4-2020, ΦΕΚ 1208Β) ο εργοδότης δεν έχει υποχρέωση να καταχωρεί τις αλλαγές ή τροποποιήσεις του ωραρίου των εργαζομένων του πριν την πραγματοποίησή τους (τροποποίηση της ώρας έναρξης ή λήξης ωραρίου, αλλαγή του ρεπό, αλλαγή βάρδιας, υπερεργασία, υπερωρίες κλπ.).  Οι αλλαγές αυτές υποβάλλονται συγκεντρωτικά στο πρώτο 10ήμερο του επόμενου μήνα, με ειδικό έντυπο, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της ΥΑ 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (ΦΕΚ 3520Β).

Με το άρθρο 1 ΥΑ 14638/Δ1.4991/9-4-2020 (ΦΕΚ 1424Β), η ισχύς του μέτρου αυτού έγινε αόριστη και για όσο χρόνο διαρκούν τα μέτρα καταπολέμησης της πανδημίας του κορωνοϊού.