Τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καταβάλλονται και σε ποιο ποσοστό;

Για το leasing, είτε αφορά κινητά είτε ακίνητα, ισχύουν ακριβώς τα ίδια με τις επαγγελματικές μισθώσεις, με την προϋπόθεση και πάλι ότι η επιχείρηση έχει κλείσει (άρθρο 2 παρ. 1 ΠΝΠ 20-3-2020, ΦΕΚ 68Α).  Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει μόνο το 60% του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020. 

Με το άρθρο 26 ν. 4683/2020 (ΦΕΚ 83Α) το μέτρο επεκτάθηκε και στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί βάσει ΚΑΔ και αφορά μόνο για τον μήνα Απρίλιο.

Και πάλι, η μειωμένη καταβολή δεν συνιστά λόγο καταγγελίας ή προβολής οποιασδήποτε άλλης αξίωσης.