Πόσα είδη ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής μπορεί να προμηθεύει το κατάστημα στους πελάτες του;

Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων, μέσων ατομικής προστασίας ή

προσωπικής υγιεινής μπορούν να διαθέτουν προς τους καταναλωτές ανώτατη ποσότητα 2 τεμαχίων ανά πελάτη (παρ. 1 Εγκυκλίου 32440/23-3-2020 Υπουργείου Ανάπτυξης) για:

  • Προϊόντα απολύμανσης.
  • Προϊόντα αιθυλικής αλκοόλης.
  • Αντισηπτικά προϊόντα.

Οι πολυσυσκευασίες έχουν πλέον καταργηθεί για το χρονικό διάστημα της κρίσης και τα παραπάνω προϊόντα πρέπει να διατίθενται αποκλειστικά σε

μεμονωμένες συσκευασίες.