Πως θα καταβληθεί φέτος το Δώρο Πάσχα;

Τα της καταβολής του Δώρου Πάσχα φέτος καθορίζονται με το άρθρο 19 ΠΝΠ 30-3-2020 (ΦΕΚ 75Α).  Οι εργοδότες των οποίων η επιχείρηση έχει κλείσει ή πλήττεται σημαντικά, μπορούν να καταβάλουν το Δώρο Πάσχα στους εργαζομένους τους μέχρι τις 30-6-2020.

Εφόσον, η εργασιακή σχέση του εργαζομένου έχει τεθεί σε αναστολή και η διάρκειά της, μέχρι την αναστολή, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, το Δώρο θα δοθεί μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης έως την αναστολή της.  Το ποσό που υπολείπεται θα καταβληθεί στον εργαζόμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Με την μετάθεση της καταβολής του Δώρου, μεταφέρονται αντίστοιχα και οι ποινικές και άλλες κυρώσεις μη πληρωμής του στον νέο χρόνο καταβολής του.