Ποιες είναι οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις πληττόμενες και απασχολούν εργαζομένους;

Σύμφωνα με το άρθρο 1 ΥΑ 13031/Δ1.4551/23-4-2020 (ΦΕΚ 994Β), οι επιχειρήσεις-εργοδότες που περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ των πληττόμενων επιχειρήσεων αλλά όχι σε αυτές που κλείνουν με κρατική εντολή, πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα στο π.σ. ΕΡΓΑΝΗ:

  1. Ότι πλήττονται σημαντικά (έτσι διορθώθηκε με την «Διόρθωση Σφάλματος» ΦΕΚ 1038Β/26-3-2020).
  2. Τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή.
  3. Τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση.

Το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης είναι συνημμένο στην πιο πάνω απόφαση.  Οι εργοδότες που την συμπληρώνουν υποχρεούνται να την γνωστοποιήσουν, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αυθημερόν στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο π.σ. ΕΡΓΑΝΗ.