Ποια καταστήματα έχουν κλείσει έως τώρα;

  • Έχουν κλείσει σχεδόν όλοι οι ΚΑΔ της λιανικής, όπως περιέχονται στην ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.19024/17-3-2020 (ΦΕΚ 915Β).  Η απαγόρευση λειτουργίας καταρχήν ίσχυσε μέχρι 31-3-2020 και παρατάθηκε μέχρι 11-4-2020 με το άρθρο 1 ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.21268/28-3-2020 (ΦΕΚ 1081Β).  Ακολούθως, η απαγόρευση παρατάθηκε πάλι μέχρι τις 27-4-2020 με την ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.24406/10-4-2020 (ΦΕΚ 1299Β).
  • Επιτρέπεται μόνο η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και ακουστικών βαρηκοΐας αλλά μόνο με τηλεφωνικό ραντεβού.  Επιτρέπεται επίσης η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων της χώρας.
  • Έχουν κλείσει όλα τα καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν σε shops/n/shop, σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα και εκπτωτικά χωριά (παρ. 12 άρθρου 1 ΥΑ Δ1α.ΓΠ.οικ.18149/13-3-2020, ΦΕΚ 855Β).  Εξαιρούνται τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία που λειτουργούν εντός αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές (παρ. 4 άρθρου μόνου ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.18159/14-3-2020, ΦΕΚ 859Β).  Η απαγόρευση λειτουργίας ίσχυσε αρχικά μέχρι 31-3-2020 και παρατάθηκε μέχρι 11-4-2020 με το άρθρο 3 παρ. 3 ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.21268/28-3-2020 (ΦΕΚ 1081Β).  Ακολούθως, η απαγόρευση παρατάθηκε πάλι μέχρι τις 27-4-2020 με την ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.24406/10-4-2020 (ΦΕΚ 1299Β).
  • Έχουν κλείσει όλα τα καταστήματα που λειτουργούν σε παραλίες (δημόσιες, δημοτικές και ιδιωτικές) και σε χιονοδρομικά κέντρα.  Η απαγόρευση λειτουργίας ίσχυσε αρχικά μέχρι 29-3-2020 (παρ. 1 και 2 άρθρου μόνου ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.18159/14-3-2020, ΦΕΚ 859Β), παρατάθηκε όμως μέχρι 11-4-2020 με το άρθρο 2 παρ. 3 ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.21268/28-3-2020 (ΦΕΚ 1081Β).  Και για τα καταστήματα αυτά, η απαγόρευση παρατάθηκε πάλι μέχρι τις 27-4-2020 με την ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.24406/10-4-2020 (ΦΕΚ 1299Β).