Μπορεί μία επιχείρηση που δεν έχει κλείσει με κρατική εντολή να κλείσει οικειοθελώς;

Μπορεί.  Εάν έχει ως κύριο ή δευτερεύοντα (με κύρια έσοδα) ΚΑΔ έναν από αυτούς που περιλαμβάνονται είτε στην αρχική Υπουργική Απόφαση Α1053/20-3-2020 (ΦΕΚ 949Β) είτε στις αντίστοιχες που την συμπληρώνουν, τότε συμμετέχει στα ευεργετικά μέτρα που θεσπίζει η Κυβέρνηση.

Εάν δεν έχει τέτοιο κύριο ή δευτερεύοντα (με κύρια έσοδα) ΚΑΔ και αποφασίσει να κλείσει, δεν έχει κανένα από τα θεσπιζόμενα ευεργετήματα.