Καταβάλλει μισθούς ο εργοδότης, η επιχείρηση του οποίου έχει κλείσει με κρατική εντολή;

Κατά τον κανόνα που ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 656 του Αστικού Κώδικα, εάν ο εργοδότης εμποδίζεται προσωρινώς ή οριστικώς να δεχθεί την εργασία του εργαζόμενου, από λόγους οφειλόμενους όχι στον ίδιο αλλά σε ανώτερη βία, τότε απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του μισθού προς τον εργαζόμενό του.

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων, περιστατικό ανώτερης βίας συνιστά κάθε απρόβλεπτο ή τυχαίο γεγονός, που δεν μπορούσε κατά κανένα τρόπο να αποτραπεί, ακόμα και αν ο εργοδότης κατέβαλε τον μέγιστο βαθμό επιμέλειας.

Η κρίσης του κορωνοιού και η κρατική εντολή που οδήγησε στο κλείσιμο της επιχείρησης είναι γεγονότα ανώτερης βίας και άρα ο εργοδότης απαλλάσσεται από την πάγια υποχρέωση καταβολής μισθών στον εργαζόμενο του.