Για ποια είδη γενικής χρήσης έχει μειωθεί ο ΦΠΑ;

Με την παρ. 1 άρθρου 1 ΠΝΠ 20-3-2020 (ΦΕΚ 68Α), ο συντελεστής ΦΠΑ μειώθηκε στο 6% για τα εξής είδη:

  • Μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική (για την προστασία από ιούς και την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών – νοσοκομειακή και ιδιωτική χρήση).
  • Σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή.
  • Αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντιλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα.
  • Οινόπνευμα μετουσιωμένο, το οποίο προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών.
  • Καθαρό οινόπνευμα, μη μετουσιωμένο, γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο 95%, το οποίο διατίθεται εμφιαλωμένο στη λιανική πώληση.

Οι συγκεκριμένες μεταβολές αρχικά προβλέπεται να ισχύσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, οπότε μετά θα γίνει επιστροφή στο προ κορωνοϊού καθεστώς.