Επιτρέπονται οι απολύσεις στα καταστήματα που έχουν κλείσει με κρατική εντολή;

Όχι.  Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού, δεν μπορούν να καταγγείλουν συμβάσεις εργασίας (παρ. 1 άρθρου 11 ΠΝΠ 20-3-2020, ΦΕΚ 68Α).

Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους από τις 18 Μαρτίου 2020 και μετά, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.