Αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης του ΕΦΚΑ;

Σύμφωνα με το άρθρο 3 ΥΑ Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327/27-3-2020 (ΦΕΚ 1077Β), αναστέλλεται μέχρι και 31-8-2020 κάθε διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης.  Διατηρούνται ωστόσο οι κατασχέσεις και υποθήκες που έχουν επιβληθεί.