Αναστέλλεται η καταβολή των τελών προς τους Δήμους;

Η αναστολή της καταβολής των τελών είναι δυνητική.  Η ΠΝΠ 20-3-2020 (ΦΕΚ 68Α) δίνει την δυνατότητα στα Δημοτικά Συμβούλια (παρ. 8 άρθρου 37) να λάβουν σχετική απόφαση, ώστε οι επιχειρήσεις που περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους (όπως οι επιχειρήσεις εστίασης) και αδυνατούν να κάνουν χρήση του παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα, πάγκοι κλπ.) να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια των Δημοτικών Συμβουλίων.