Αναστέλλεται η καταβολή μισθωμάτων και σε ποιο ποσοστό;

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 ΠΝΠ 20-3-2020 (ΦΕΚ 68Α) και σε ότι αφορά τις επαγγελματικές μισθώσεις, ο ενοικιαστής καταστήματος που έχει κλείσει, δικαιούται να καταβάλλει μόνο το 60% του ενοικίου για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020.  Αντίστοιχα προσαρμόζεται και το χαρτόσημο ή ΦΠΑ (για τα εμπορικά κέντρα ή τα shop/n/shop) που πληρώνει.

Με το άρθρο 26 ν. 4683/2020 (ΦΕΚ 83Α) το μέτρο επεκτάθηκε και στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί βάσει ΚΑΔ και αφορά μόνο για τον μήνα Απρίλιο.

Σε περίπτωση συμμισθωτών που μόνον ο ένας εξ αυτών δικαιούται τη μείωση, αυτή υπολογίζεται στο δικό του μερίδιο του ενοικίου, και όχι στο σύνολο. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και όταν ο τεθείς σε αναστολή εργασίας είναι ο/η σύνοικος σύζυγος του μισθωτή.

Για το λόγο της μειωμένης καταβολής, ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να καταγγείλει την μίσθωση, ούτε να προβάλλει οποιαδήποτε άλλη αξίωση.

Τα μισθώματα και ιδίως τα μειωμένα πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλονται εμπρόθεσμα, όπως και τα κοινόχρηστα πολυκατοικιών και οι λογαριασμοί κοινής ωφελείας.