Επιστολή ΕΣΕΕ προς τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη για τις μεταχρονολογημένες επιταγές

Προς
Υφυπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη
Ενταύθα

Κοιν.:
Διευθύντρια γραφείου Υφυπουργού κα Νίκη Αχτύπη

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

Κύριε Υπουργέ,

Κατά την τελευταία συνάντηση των Υπουργών που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, 20 τρέχοντος, αναφέρατε ότι το θέμα των επιταγών που λήγουν θα εξεταστεί μέσα στις επόμενες ημέρες και μάλιστα, θα ανοίξει με τους ενδιαφερόμενους κλάδους ένας σύντομος διάλογος επάνω στο συγκεκριμένο θέμα.

Από την εμπειρία του παρελθόντος και ειδικά σε ότι αφορά την διαδικασία σφράγισης λόγω ελλείψεως διαθέσιμου υπολοίπου, θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι αυτή είχε παραταθεί σχετικά πρόσφατα, το 2015, κατά την επιβολή των capital controls. Βεβαίως, τότε αντιμετωπίζαμε το φαινόμενο των κλειστών Τραπεζών, άρα υπήρχε φυσική αδυναμία κάλυψης των υπολοίπων των λογαριασμών. Ωστόσο και στην παρούσα κρίση της επιδημίας του κορωνοϊού, μπορεί μεν οι Τράπεζες να είναι ανοιχτές αλλά, όλοι αναγνωρίζουμε ότι υφίσταται αντίστοιχα μεγάλη υποκειμενική δυσκολία για τον εκδότη να προχωρήσει στην κάλυψη του υπολοίπου του λογαριασμού του, λόγω δραστικής μείωσης ή εξάλειψης των εσόδων που θα του επέτρεπαν να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις έκτακτες ανάγκες των εμπορικών επιχειρήσεων όπως έχουν διαμορφωθεί μέσα στην εξαιρετική περίοδο έκτακτων συνθηκών που ζούμε, όσο και την ανάγκη να προστατευθεί ο θεσμός της επιταγής ως αξιόπιστου αξιογράφου και μέσου πληρωμής, οι προτάσεις μας προς εσάς έχουν ως εξής:

  • Πρώτον, προτείνουμε να παραταθεί, μέσω έκδοσης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η προθεσμία σφράγισης των μεταχρονολογημένων επιταγών κατά 30 ημέρες, καθώς οι οικονομικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί αναμένεται να έχουν διάρκεια. Εάν οι παρούσες έκτακτες συνθήκες που πλήττουν την οικονομία και την αγορά εξακολουθήσουν επί μακρόν, τότε αντίστοιχα θα πρέπει στην ως άνω προτεινόμενη ΠΝΠ να προβλέπεται το δικαίωμα του αρμόδιου Υπουργού να παρατείνει την σχετική προθεσμία μέχρι το πέρας της κρίσης, με απόφασή του.
  •  Δεύτερον, πολλές από τις επιταγές που λήγουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχουν δοθεί ως ενέχυρο κάλυψης τραπεζικού δανείου. Συνακόλουθα, προτείνουμε να θεσμοθετηθεί η υποχρέωση των Τραπεζών να διευθετούν αντίστοιχα τα σχετικά δάνεια και να παρατείνουν, σε σχέση με τις προβλεπόμενες περιόδους στην ΠΝΠ, τις λήξεις των απαιτήσεων αυτών.
  •  Τρίτον, ζητούμε να διερευνηθούν σχήματα, μέσω των οποίων οι Τράπεζες θα μπορούσαν να αναχρηματοδοτήσουν τις οφειλές αυτές. Οι Τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν 3 φορές κατά την διάρκεια των προγραμμάτων προσαρμογής από το υστέρημα του ελληνικού λαού και θεωρούμε ότι ήρθε η ώρα να επιδείξουν πραγματική εταιρική κοινωνική ευθύνη προς την χειμαζόμενη αγορά και τις επιχειρήσεις που έχουν μεγάλη πτώση του τζίρου τους. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν ήδη ενημερώσει ότι οδεύουν προς οδηγίες χαλάρωσης των εποπτικών πλαισίων τόσο στη διαχείριση των καθυστερήσεων όσο και στην αναχρηματοδότησή τους.
  •  Τέταρτον, για την περίπτωση που σφραγιστεί η επιταγή, προτείνουμε την αναστολή της ποινικής διάστασης και της αναγγελίας στον Τειρεσία μέχρι τουλάχιστον 30 Ιουνίου. Κατά τον τρόπο αυτό, μπορεί μεν να σφραγιστεί η επιταγή και να μη χάσει τα δικαιώματά του ο κομιστής αλλά ταυτόχρονα θα δοθεί ικανό χρονικό διάστημα στην διάθεση του εκδότη ώστε να διευθετήσει το χρέος, χωρίς να έχει άμεσα τις ισχύουσες τώρα συνέπειες της σφράγισης. Και στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για την παράταση της σχετικής προθεσμίας εάν υπάρξει τέτοια ανάγκη.

Τέλος, ένα λιγότερο «θεσμικό» μέτρο που θα θέλαμε να προτείνουμε και μπορεί να λύσει αντιμετωπίσει το εν λόγω ζήτημα, είναι η άτυπη προώθηση μέσω των Τραπεζών της αντικατάστασης των επιταγών που λήγουν με νέες, 3μηνης διάρκειας, που θα μπορούν οι κομιστές να τις κυκλοφορήσουν ως χρήμα. Αντιλαμβανόμαστε ότι, για την υλοποίηση ενός τέτοιου μέτρου, απαιτείται η συνεννόηση εκδότη και κομιστή και η μεγαλύτερη ευελιξία στην έκδοση μπλοκ επιταγών από τις Τράπεζες, όμως οι εποχές που ζούμε απαιτούν δραστικά μέτρα, όπως αυτό, που θα ήταν αποδεκτό από όλους και ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Κλείνουμε το παρόν, υπενθυμίζοντας μια αποστροφή της παρέμβασής σας στην συνέντευξη τύπου της Παρασκευής, όπου ρητά διατυπώσατε μία παράκληση προς όλες τις επιχειρήσεις: είναι εξαιρετικά σημαντικό σε αυτή τη συγκυρία, όσοι δεν έχουν πραγματική ανάγκη χρήσης αυτών των μέτρων, να επιδείξουν κοινωνική ευθύνη και αυτοσυγκράτηση και να μην τα χρησιμοποιήσουν. Είναι απαραίτητο να παρακολουθούμε όλοι την εφαρμογή των μέτρων αυτών, να υπάρξει αυτοσυγκράτηση και να προστατευθεί το χονδρικό εμπόριο, το οποίο δουλεύει κυρίως με επιταγές τετράμηνης και πλέον διάρκειας.