Επιχειρήσεις


Η ΕΣΕΕ από την πρώτη στιγμή στάθηκε δίπλα στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.  Επεσήμανε πρώτη απ’ όλους ότι, η ομπρέλα προστασίας του κράτους πρέπει να συμπεριλάβει ανεξαιρέτως όλους όσους πλήττονται από την πανδημία, ανοικτούς ή κλειστούς και ανεξαρτήτως ΚΑΔ, ώστε η επόμενη μέρα της κρίσης να βρει ΟΛΕΣ τις επιχειρήσεις ανοικτές και βιώσιμες. Είναι θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης και εθνικής συνοχής να μπορέσουν οι επιχειρήσεις μας να διαφυλάξουν τις θέσεις απασχόλησης που εξασφαλίζουν και να δημιουργήσουν άμεσα νέο εθνικό πλούτο, καλύπτοντας το γρηγορότερο τις απώλειες στο ΑΕΠ της χώρας και στα εισοδήματα των νοικοκυριών.

Στην προσπάθεια αυτή, το πρώτο βήμα και ένα από πιο κρίσιμα μεγέθη είναι να καλυφθεί η ανάγκη ενημέρωσης των επιχειρήσεων και να εξασφαλιστεί η δυνατότητά τους να επικοινωνούν τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και τα αιτήματα που πρέπει να ικανοποιηθούν.

Η ΕΣΕΕ, έχοντας πλήρη αντίληψη της ανάγκης αυτής, έχει θέσει στην διάθεση του μικρομεσαίου επιχειρηματικού κόσμου, αυτήν την ιστοσελίδα, όπου, οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας επικαιροποιούν καθημερινά τα υποστηρικτικά μέτρα της Πολιτείας και όπου, οι επισκέπτες μπορούν αντίστοιχα να μας ρωτούν τις απορίες τους και να μας γνωστοποιούν τα προβλήματά τους. 

Βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού είναι η ειδικότερη έκτακτη νομοθεσία στην οποία προχωράει η Κυβέρνηση σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας.  

Η ΕΣΕΕ παρακολουθεί στενά και απο τις αρχές της κρίσης τις αντίστοιχες νομοθετικές πρωτοβουλίες, με αποτέλεσμα να είναι σήμερα σε θέση να πληροφορεί σχετικά τον κόσμο της επιχειρηματικότητας με συνέπεια και αξιοπιστία.

Για να δείτε την λίστα των ΦΕΚ πατήστε εδώ.

Η λίστα που παρατίθεται, ανανεώνεται σε καθημερινή βάση από το εξειδικευμένο προσωπικό της ΕΣΕΕ, ταυτόχρονα με την δημοσίευση των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, των εκτελεστικών Υπουργικών Αποφάσεων και των σχετικών ερμηνευτικών εγκυκλίων.  

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, οι Ομοσπονδίες και οι Εμπορικοί μας Σύλλογοι σε όλη τη χώρα, παραμένουμε δίπλα στον μικρό και μεσαίο έμπορο, στον αυτοαπασχολούμενο και στον ελεύθερο επαγγελματία, αναλύοντας τις εξελίξεις και αναλαμβάνοντας τις πρωτοβουλίες που αφορούν στη στήριξή τους.

Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα πρέπει να παραμείνει ζωντανή και ακέραια, χωρίς απώλειες.  Την έχει ανάγκη όλη η χώρα για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας!


Στείλτε το δικό σας ερώτημα

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Συνδέσμου, παρακαλούμε πατήστε εδώ. Επισημαίνεται ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε οποιαδήποτε στιγμή την ανάκληση της συναίνεσής σας ή/ και τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων μας, επικοινωνώντας μαζί μας στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dp@esee.gr