Εγκύκλιος ΕΣΕΕ για Επιταγές

Προς

  • Ομοσπονδίες – μέλη ΕΣΕΕ
  • Εμπορικοί Σύλλογοι
  • Αντιπρόσωποι

Έδρες τους

Θέμα: Περαιτέρω προστασία των επιταγών για τις επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα (εμπόριο, υπηρεσίες) των οποίων ο τζίρος Ιουλίου – Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2019 υπερβαίνει το 50% του κύκλου εργασιών ολόκληρου του έτους

Κυρίες και Κύριοι,

Στο σχέδιο νόμου για τις μικροχρηματοδοτήσεις που συζητείται προς ψήφιση στην Βουλή, εντάχθηκε την περασμένη Παρασκευή 19 Ιουνίου, μία πολύ ενδιαφέρουσα για τον εμπορικό κόσμο τροπολογία, η οποία επεκτείνει την προστασία των επιταγών για τις επιχειρήσεις που έχουν τουριστικό πρόσημο, επιχειρώντας για πρώτη φορά την εισαγωγή μιας πειστικής μεθόδου σαφούς προσδιορισμού τους.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της εν λόγω τροπολογίας:

  1. Επιταγές του δεύτερου 15νθημέρου του Μαρτίου (από 15-3-2020 έως 30-3-2020) που έληξαν, εμφανίστηκαν, δεν πληρώθηκαν και δεν έχει εκδοθεί γι’ αυτές διαταγή πληρωμής, δεν καταχωρούνται στον Τειρεσία εφόσον εξοφληθούν μέσα σε 75 ημέρες από την δημοσίευση του νέου νόμου, όταν αυτός ψηφιστεί. Η διάταξη συμπίπτει με τις θέσεις της ΕΣΕΕ, η οποία από την αρχή επέμενε προς τα Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης ότι το αρχικό διάστημα προστασίας από 30 Μαρτίου έως 31 Μαΐου δεν ήταν επαρκές και έπρεπε να διευρυνθεί περιλαμβάνοντας και τις επιταγές Μαρτίου.
  2. Επιταγές που έληξαν ή λήγουν μέσα στο διάστημα από 1-6-2020 έως 15-7-2020 δεν καταχωρούνται στον Τειρεσία, εφόσον εξοφληθούν μέσα σε 75 ημέρες από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.  Το μέτρο θα ισχύσει για τις επιταγές του τουριστικού κλάδου (ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία / πρακτορεία) και επιπλέον για τις επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα (εμπόριο, υπηρεσίες) των οποίων ο τζίρος των μηνών Ιουλίου – Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2019 υπερβαίνει το 50% του κύκλου εργασιών ολόκληρου του έτους (2019). Η ένταξη στο νόμο της συγκεκριμένης μεθόδου καθορισμού μιας διευρυμένης επιχειρηματικότητας του τουρισμού, η οποία για πρώτη φορά επιχειρείται με συστηματικό τρόπο, αποτελεί σημαντική θεσμική παρέμβαση και μια καλή αρχή προς την διαμόρφωση πλέον μίας συναντίληψης ότι ο τουρισμός δεν περιορίζεται μόνο στην διαμονή αλλά περιλαμβάνει και άλλες δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αυξημένη σημασία για το ελληνικό τουριστικό προϊόν.

Φαίνεται έτσι να δημιουργείται πλέον μια διέξοδος για τις εποχικές μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται ιδιαίτερα από το ελλειμματικό φετινό τουριστικό ισοζύγιο, λόγω της κρίσης του κορωνοϊού.  Όπως είναι αυτονόητο, ο δρόμος για τον σαφή προσδιορισμό και την οριοθέτηση της μικρομεσαίας εμπορικής επιχείρησης του τουρισμού τώρα ανοίγει και ελπίζουμε στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα να συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό.  Υπάρχουν πολλά ακόμη κριτήρια και επιχειρήματα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειμένου να φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, καθώς και πρόσθετα μέτρα στήριξης, όπως είναι η έμμεση μείωση του καταβαλλόμενου μισθώματος καθ’ όλη την τουριστική σεζόν, μέσω της επιδότησης ενός μεγάλου μέρους του από τα υφιστάμενα προγράμματα ενίσχυσης.  Είναι όμως σημαντικό, ότι τα αρμόδια Υπουργεία δείχνουν πλέον να αντιλαμβάνονται το πρόβλημα και ανοίγουν μία δίοδο για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας που δρα συμπληρωματικά στην τουριστική διαμονή, η οποία έχει σημαίνοντα ρόλο στις τοπικές κοινωνίες και δικές της, ξεχωριστές ανάγκες.

Επί της ουσίας του νομοθετήματος που αφορά την προστασία των επιταγών, το νέο πλαίσιο που εισάγεται έχει διαφορές από το προηγούμενο. Συγκεκριμένα, οι επιταγές της περιόδου 30 Μαρτίου – 31 Μαΐου είχαν το προνόμιο της πλήρους αναστολής της λήξης, εμφάνισης και σφράγισης, ενώ η πληρωμή τους μπορούσε να γίνει μόνο προαιρετικά.  Με τις προς ψήφιση διατάξεις, οι επιταγές από 1ης Ιουνίου μέχρι 15 Ιουλίου θα λήγουν κανονικά και θα σφραγίζονται αλλά δεν θα καταχωρούνται στον Τειρεσία, εφόσον πληρωθούν μέσα σε 75 ημέρες από την εξατομικευμένη λήξη της κάθε επιταγής.

  1. Με το άρθρο 38 του ν. 4690/2020, δόθηκε παράταση για 60 ημέρες της αναστολής προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής των επιταγών της περιόδου 30 Μαρτίου – 31 Μαΐου σε επιχειρήσεις επιλεγμένων κλάδων του τουρισμού (διαμονή, στάθμευση, ταξιδιωτικά πρακτορεία, οργανωμένες μεταφορές). Πλέον η προστασία αυτή επεκτείνεται και στις αυτές ως άνω επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα (εμπόριο, υπηρεσίες) των οποίων ο τζίρος των μηνών Ιουλίου – Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2019 υπερβαίνει το 50% του κύκλου εργασιών ολόκληρου του έτους (2019).  Άρα οι επιταγές των εμπορικών επιχειρήσεων σε τουριστικές αγορές με λήξη από 30 Μαρτίου έως 31 Μαΐου, προστατεύονται απολύτως (και ως προς την ποινική τους διάσταση) μέχρι τουλάχιστον τα μέσα Αυγούστου.

Για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη, θα σας ενημερώσουμε άμεσα.