Εγκύκλιος ΕΣΕΕ – Αποστάσεις μεταξύ των πελατών και καταγραφή της χωρητικότητας του καταστήματος / Λοιπά μέτρα υγειονομικής προφύλαξης

Προς
Ομοσπονδίες – μέλη ΕΣΕΕ
Εμπορικούς Συλλόγους
Έδρες τους

Θέμα: Αποστάσεις μεταξύ των πελατών και καταγραφή της χωρητικότητας του καταστήματος – Λοιπά μέτρα υγειονομικής προφύλαξης

Κυρίες και Κύριοι,
Επειδή εξακολουθούμε να λαμβάνουμε ερωτήματα από μέλη μας ως προς τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τα μέτρα προφύλαξης τόσο για τους ίδιους και τους εργαζομένους τους όσο και για τους πελάτες τους, επαναλαμβάνουμε τα εξής:

Καταρχήν, οι αποστάσεις υπολογίζονται βάσει των τετραγωνικών μέτρων επιφάνειας κυρίως χώρου λιανικής, χωρίς δηλαδή τους βοηθητικούς χώρους και για το πλήθος των ατόμων λαμβάνεται υπόψη ο μικτός αριθμός εργαζομένων και πελατών.  Τα συγκεκριμένα μέτρα αποστάσεων έχουν ως εξής:

  • Έως 20 τ.μ. – 4 άτομα.
  • Από 20 τ.μ. έως 100 τ.μ. – 4 άτομα + 1 άτομο ανά 10 τ.μ. για την επιφάνεια άνω των 20 έως 100 τ.μ.
  • Άνω των 100 τ.μ. – 12 άτομα + 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για την επιφάνεια άνω των 100 τ.μ.
  • Σε καταστήματα άνω των 300 τ.μ. που αναπτύσσονται σε επίπεδα, ισχύει το κριτήριο επιπέδων, ήτοι 1 άτομο ανά 10 τ.μ. ανά όροφο.
  • Τήρηση αποστάσεων τουλάχιστον ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναρτούν σε εμφανές σημείο στην είσοδο των καταστημάτων, τον επιτρεπόμενο εντός του κύριου χώρου λιανικής, αριθμό ατόμων (Εγκύκλιος Υπουργείου Ανάπτυξης 43083/3-5-2020).  Η ΕΣΕΕ επισυνάπτει στην παρούσα σχέδιο της συγκεκριμένης αναγγελίας, την οποία μπορείτε να αναρτήσετε, αφού πρώτα την συμπληρώσετε.

Παράλληλα, μπορείτε να επικολλήσετε άφοβα το στρογγυλό αυτοκόλλητο της ΕΣΕΕ για την τήρηση από την επιχείρηση των απαραίτητων μέτρων κατά του COVID – 19, το οποίο δεν έχει κανένα απολύτως θέμα νομιμότητας.

Σε ό,τι αφορά τα λοιπά υγειονομικά μέτρα (Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας 17312/Δ9.506/4-5-2020), ο επιχειρηματίας οφείλει:

  • Να παρέχει στους εργαζόμενους τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, μάσκες κλπ., σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ειδικές οδηγίες / κατευθύνσεις του ΕΟΔΥ, της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας και των αρμοδίων φορέων. Υπενθυμίζεται ότι, στα καταστήματα τροφίμων, στα κομμωτήρια, στα κουρεία και στα κέντρα αισθητικής, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για το προσωπικό και συστήνεται για τους πελάτες.  Στα λοιπά καταστήματα λιανικής συστήνεται τόσο για το προσωπικό όσο και για τους πελάτες.
  • Να ενημερώνει και να παροτρύνει τους εργαζόμενους και τους πελάτες, ώστε να συμμορφώνονται με τις ορθές πρακτικές υγιεινής (πλύσιμο – καθαρισμός χεριών, κάλυψη μύτης και στόματος κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος με χαρτομάντηλο κλπ.).
  • Να εξασφαλίζει την χρήση κατάλληλων εγκαταστάσεων όπως νιπτήρων και απαιτούμενων υλικών – μέσων, όπως αντισηπτικών διαλυμάτων (σε μορφή υγρού, αφρού, γέλης, εμποτισμένων μαντηλιών) στους εργαζομένους.
  • Να φροντίζει για την τοποθέτηση κατάλληλων μηχανισμών για αντισηψία των χεριών στις εξόδους/εισόδους και στους κοινόχρηστους χώρους της επιχείρησης, με έμφαση στις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι έρχονται σε επαφή με το ευρύ κοινό.

Εκτός των παραπάνω, σας αποστέλλουμε ξανά το έντυπο αυτοαξιολόγησης της κάθε επιχείρησης που έχει συνταχθεί από το Υπουργείο Εργασίας.  Επειδή δεν είναι καιρός για αχρείαστα πρόστιμα λόγω αβλεψίας ειδικά αυτές τις δύσκολες εποχές, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το συγκεκριμένο έντυπο και να το φυλάξετε στο αρχείο σας, καθώς είναι πολύ πιθανό να σας ζητηθεί σε ενδεχόμενο έλεγχο από την επιθεώρηση εργασίας.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση.

Αρχεία προς λήψη